Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तीन मुले 114

‘नाही, आता नेस. उठ, नेस.’
मुले आईच्या पाठीस लागली. मनीही म्हणू लागली, ‘आता नेस, आत्ताच नेस.’ शेवटी माता उठली. तिने ते नवीन लुगडे परिधान केले. मुले आईकडे पहात राहिली. मनी बाहेर गेली नाचत व फुले तोडून घेऊन आली.

‘सोन्या, आईच्या डोक्यात फुले घालू ये.’ ती म्हणाली.
तिन्ही मुलांनी आईची पूजा केली. मधुरी. सारे त्यांना करू देत होती.

दिवाळीची मंगल पहाट झाली. बुधाने तेल, उटणे आणून दिले होते. मधुरीने बाहेर दिवे जाळले. तिने मुलांना न्हाऊ-माखू घातले आणि ती स्वत: न्हायला बसली. तिचे न्हाणे झाले. ते नवीन लुगडे ती नेसली. आज मधुरी प्रसन्न दिसत होती. आणि बुधा आला.

‘बुधाकाका आले.’ मुले गर्जली.
‘तुमच्या झाल्या वाटते आंघोळी?’ बुधाने विचारले.
‘हो केव्हाच!’ आईचेसुध्दा झाले न्हाणे. रुपल्या म्हणाला.

‘तुमची आंघोळ झाली का?’ सोन्याने विचारले.
‘नाही.’ तो म्हणाला.

‘आमच्याकडेच करा.’ रुपल्या म्हणाला.
‘मी तुम्हाला आवडतो?’

‘हो, आवडता.’ चिमुरडी मनी म्हणाली.
बुधा आत आला. मुले बाहेर फटाके वाजवू लागली. चंद्रज्योती लावू लागली. मधुरी बसली होती.

‘ये बुधा.’
‘मला न्हाऊ-माखू घाल. दहा वर्षांत कोणी घातले नाही.’
‘बरे हो.’
आणि बुधाच्या अंगाला मधुरीने तेल, उटणे लावले.

‘आता तोंडाला लाव; नाही तर पुढच्या जन्मी माकड होशील हो.’
‘तुझ्याच हातांनी लाव. हाती घेतलेले काम पुरे करावे.’
‘मी नाही.’

परंतु बुधाने मधुरीचे हात धरले व ते तेलाचे, उटण्याचे हात स्वत:च्या तोंडावरून त्याने फिरविले. ते हात आपल्या तोंडावर त्याने धरून ठेवले. कढत श्वास मधुरीच्या हाताला लागत होते. ती गुंगली.

तीन मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
तीन मुले 1
तीन मुले 2
तीन मुले 3
तीन मुले 4
तीन मुले 5
तीन मुले 6
तीन मुले 7
तीन मुले 8
तीन मुले 9
तीन मुले 10
तीन मुले 11
तीन मुले 12
तीन मुले 13
तीन मुले 14
तीन मुले 15
तीन मुले 16
तीन मुले 17
तीन मुले 18
तीन मुले 19
तीन मुले 20
तीन मुले 21
तीन मुले 22
तीन मुले 23
तीन मुले 24
तीन मुले 25
तीन मुले 26
तीन मुले 27
तीन मुले 28
तीन मुले 29
तीन मुले 30
तीन मुले 31
तीन मुले 32
तीन मुले 33
तीन मुले 34
तीन मुले 35
तीन मुले 36
तीन मुले 37
तीन मुले 38
तीन मुले 39
तीन मुले 40
तीन मुले 41
तीन मुले 42
तीन मुले 43
तीन मुले 44
तीन मुले 45
तीन मुले 46
तीन मुले 47
तीन मुले 48
तीन मुले 49
तीन मुले 50
तीन मुले 51
तीन मुले 52
तीन मुले 53
तीन मुले 54
तीन मुले 55
तीन मुले 56
तीन मुले 57
तीन मुले 58
तीन मुले 59
तीन मुले 60
तीन मुले 61
तीन मुले 62
तीन मुले 63
तीन मुले 64
तीन मुले 65
तीन मुले 66
तीन मुले 67
तीन मुले 68
तीन मुले 69
तीन मुले 70
तीन मुले 71
तीन मुले 72
तीन मुले 73
तीन मुले 74
तीन मुले 75
तीन मुले 76
तीन मुले 77
तीन मुले 78
तीन मुले 79
तीन मुले 80
तीन मुले 81
तीन मुले 82
तीन मुले 83
तीन मुले 84
तीन मुले 85
तीन मुले 86
तीन मुले 87
तीन मुले 88
तीन मुले 89
तीन मुले 90
तीन मुले 91
तीन मुले 92
तीन मुले 93
तीन मुले 94
तीन मुले 95
तीन मुले 96
तीन मुले 97
तीन मुले 98
तीन मुले 99
तीन मुले 100
तीन मुले 101
तीन मुले 102
तीन मुले 103
तीन मुले 104
तीन मुले 105
तीन मुले 106
तीन मुले 107
तीन मुले 108
तीन मुले 109
तीन मुले 110
तीन मुले 111
तीन मुले 112
तीन मुले 113
तीन मुले 114
तीन मुले 115
तीन मुले 116
तीन मुले 117
तीन मुले 118
तीन मुले 119
तीन मुले 120
तीन मुले 121
तीन मुले 122
तीन मुले 123
तीन मुले 124
तीन मुले 125
तीन मुले 126
तीन मुले 127
तीन मुले 128
तीन मुले 129
तीन मुले 130
तीन मुले 131
तीन मुले 132
तीन मुले 133
तीन मुले 134
तीन मुले 135
तीन मुले 136
तीन मुले 137
तीन मुले 138
तीन मुले 139
तीन मुले 140
तीन मुले 141
तीन मुले 142
तीन मुले 143
तीन मुले 144
तीन मुले 145
तीन मुले 146
तीन मुले 147
तीन मुले 148
तीन मुले 149
तीन मुले 150
तीन मुले 151
तीन मुले 152
तीन मुले 153
तीन मुले 154
तीन मुले 155
तीन मुले 156
तीन मुले 157
तीन मुले 158
तीन मुले 159
तीन मुले 160
तीन मुले 161
तीन मुले 162
तीन मुले 163