Android app on Google Play

 

संग्रह ८७

 

नवरी घास देते केशरी भाताचा

व्याह्यांच्या पंक्तीचा थाट केला ।

भोजना बैसले आतां वीहीणी व्याही

जिलबीचा घास देई दादाराया ।

विहीणीला दिली साडी, बुट्‌टे शोभती सुरेख

पहा सूनमूख सासुबाई ।

घातले दागिने बींदी, पट्‌टा आणि वाकी

पोत, पेठया खाली झाकी चंद्रहार ।

सासुबाई, घालावेणी मूद राखडी, केतक

गोंडे, फुलें ती सुरेख शोभताती ।

गोठ, पाटल्या घातल्या पुढे शोभतात तोडे

अंगठीला खडे चकाकती ।

ठुशी, पेटयाखाली शेराची ती सरी

कपाळाला चीरी कुंकवाची ।

माहेराचे दिवे सासरच्या वाती

दिवे प्रकाशती झाली मध्ये ।

झाले सूनमुख नवरी कांपते दंडांत

घाला साखर तोंडात विहीणबाई ।

लेक सासरी निघाली मालत्यानी ओटी भारा

शेल्याची गांठ मारा वन्सबाई ।

केशरी पाण्याने आंबा शिंपियेला

आता दही घाला हातावरी ।

वाजत गाजत, पातली वरात

माप भरुनी दारात ठेवियेले ।

माप लोटियेले उजव्या पायाने

थोरल्या जावेने, भरीयेले ।

दार अडवूनि, मान मागते विहीण

तुझी लेक माझी सून दादाराया ।

झाले लक्ष्मीपुजन नाव ठेविले कमल

वंशाचा वृक्षवेल वाढवील ।

उठले देवक, सोडीलीं कंकणें

मांडव परतणे, झाले आता ।

भाऊबीजेच्या दिवशी का रे सख्या रुसलासी

तुझा शेला माझ्यापाशी दादाराया ।

जोडव्याचा पाय हळू टाका वैनीबाई

सवे बैसले माझे भाई दादाराया ।

माझ्या माहेराला केळी पोफळी नारळी

छाया त्याची ग दाटली अंगणात ।

माऊलीची माया न ये आणिकाला

कोवळ्या माणिकाल रंग बहू ।

माता पित्यांच्या राज्यात शिंक्यावरचं दही

भाईराजाच्या राज्यात ताकाला सत्ता नाही ।

काळी चंद्रकळा धुवूधुवूनी नेसावी

आपल्या जन्माला असावी मायबाई ।

काळी चंद्रकळा धुवुधुवूनी झाला बोळा

रुपये दिले साडे सोळा बापजींनी ।

काळी चंद्रकळा नको नेसू अंगणात

पति तुजा बंगल्यात मायबाई ।

काळी चंद्रकळा पदरी राम सीता

नेसली पतिव्रता मायबाई ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४