Android app on Google Play

 

संग्रह ६१

 

भावजयीच्या बोला भावू बहिणीवरी राग

अरुण्या वनात वधली राग राग ।

भाव आपुला धाकुला भावजयी लोकाची

दोन दिडक्यात नार आणली फुकाची ।

भावजयी बाई बोलणं हंकाराचं

माज्या बंधुजीचं मन धर शंकराचं ।

भावजयीबाई नको बोलू असं उणं

भाव शंकराच्या कसं सांगू तुला गुण ।

भावजई बाई कशाची नाई आस

माया परीस भावाची मोती पवळ्यांची रास ।

भावजयी नगं करू तू असा हेवा

भाव माजा भोळा सांब सुखी ठेव त्येला देवा ।

पिता माजा वड, माता माजी वड फांदी

येवढा पिंड झाला, दोहिंच्या कड-खांदी ।

येवढा माजा पिंड माज्या बाजीच्या मासाचा

शिरी झुंबडा केसाचा माज्या मायच्या सायसाचा ।

माजी माय बाई कशी म्हणू मी वंगाळ

जल्मले तुज्या पोटी चिखलातूनी कंबळ ।

माजी मायबाई पेली तुज थान

तुज्या कुशीत जल्मले पाडस मी ल्हान ।

माजी मायबाई उपकारी काशी

नव महिने ग वजं वागवीलं डाव्या कुशी ।

तुजी निदरा मोडली माज्या जल्मल्या दिशी

दुखा सुखात झाली ग लई लई येडी पिशी ।

मायचा उपकार फेडीशी येडया जिवा

मांडीचा चवरंग नेतराचा केला दिवा ।

मायची येडी माया तुज्या सर हाय देवा

मायच्या नशिबाचा तुला वाटतोया हेवा ।

माजी मायबाई माजी साकराची पुडी

पुडीत जलमली येवळी माजी कुडी ।

सरगीच्या देवा उघड सरगीचा झोपाटा

माय गंधारी काशीचा पाहू दे मुखवटा ।

अंबारीचा हत्ती हा लुटला जाईना

भावाची सर माझ्या कोणाला येईना ।

माझं दळण ग कोण्या वाडयात रांधतं

गोकुळी सखा ग माझं माहेर नांदतं ।

ल्योक पाजे पाणी सून गंगा मधी उभी

अजून ग नाही आली लेक संसाराची लोभी ।

बापाचे उपकार फेडिते काडोकाडी

आईचे उपकार भिनले हाडोहाडी ।

दिवाळीच्या दिवशी भाऊ केला मुसलमान

हातामधी खण पत्री लिहतो सलाम ।

बाप म्हणे लेकी माझी हरबर्‍याची डाळ

जाशील परघरां येथे होईल तुझी राळ ।

गावाच्या खालती टांगा कोणाचा पळतो

आक्का या बाईचा पदर शालूचा लोळतो ।

आली ग लक्ष्मी आल्या वाटेनं जाऊ द्या

बाळाचं माझ्या देवघर पाहू द्या ।

येथून दिसते माझ्या माहेराची वाट

निर्मळ ग पाणी हा गंगाबाईचा घाट ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४