Android app on Google Play

 

संग्रह ३९

 

भावज गुजरीचं तिचं बोलनं ठसक्याचं

फूल सुकलं सबज्याचं ।

जातीसाठी माती खावावी लवनाची

पिता माझ्या दौलताची ऊंच कुळी रावणाची ।

नंनद आक्काबाइ पाया पडून माजं घ्यावं

हळदी कुंकवाचं एक वचन मला द्यावं ।

मायबाप म्हणीतो लेक वंशाला नसावी

पार्वतीबाई बोल दुनिया कशानं वसावी ।

दिवाळीची चोळी भाऊ बिजेच्या कोयर्‍या

हावशा बंदुराया बाकी राहिली सोयर्‍या ।

माझ्या धरला पावईना जन्म दिलेला माझा पिता

तांब्या तुपाचा केला रिता ।

लाडकी येवढी लेक गावामंदी तिला दिली

बारा सणांची बोली केली ।

तुझा माजा भाऊपणा तेला वर्ष झाली बारा

बया माझी गवळण तुजा सबुद आला न्यारा

मला सुटला उभा वारा ।

तुझा माझा भाऊपणा एका तिळात माझा वाटा

माझी तू सोनूबाई जन वार्‍याच्या बांधी मोटा ।

तांबडया मंदीलाचा रुमाल सोप्याच्या खुंटीला

माझा तो बंदुराया आला उमराव भेटीला ।

आंबारीचा हात्ती माझ्या वाडयाला थटला

बाई माझ्या त्या गवळणीनं काय जिन्नस पाठविला ।

बया माजीनं पाठविल्या गुळाच्या गूळपोळ्या

आत उघबीडूनी पहाती खुतनीच्या नव्या चोळ्या ।

भावज गुजरीचं तिचं बोलनं राळा रुकी

माझा तो बंदूराया चाफा सुकला एकाएकी ।

उन्हाळा पावसाळा केळीबाईला गारईवा

कंताच्या जिवावरी नाही कुणाची परईवा ।

माझे तू मायभैनी गिरनीवरुन दोघी जाऊ

आपला बंदुराया गिरणीवरला हिरा पाहू ।

पाची पक्क्वान्नाचं ताट वर रुमाल झाकीला

बंदु माझ्याची पहाती वाट कोरेगावच्या स्टेशनाला ।

बहिण भावांचा मेळा बसला बसईरी

तान्ह्या माझ्या तू लाव समई लौकरी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४