Android app on Google Play

 

संग्रह २९

 

महादेवाच्या पिंडी बेल वाहिला जाता जाता

चुलता पंडित संगं होता ।

महादेवाच्या पिंडी फूल वाहिलं वडाचं

हात्तीच्या चुडयाचं सोनं दिडाच्या पाडयाचं ।

महादेवाच्या पिंडी बेल वाहिला तिकटीचा

बयाच्या जिवावरी न्हाई कुनाची परवचा ।

सोमवार दिशी बाई बाई आई लेकाची गहू दळी

नको निवदाला तुझी पोळी ।

सोमवार दिशी बाई आई लेकाची पाणी न्हाली

सदाशिवाला वर्दी गेली पूजा बेलाची ढासळली ।

महादेवाची पिंड कशानं ओली झाली

पुत्रासाठी मी सेवा केली ।

महादेवाच्या पिंडी बेल वाहिला असा कोणी

नटवा माझा बंधु पहिला पुत्र झाला त्यांनी ।

माझा तो बंधुराया वटी केली रुमालाची

पेट्‌टी पेरीतो इनामाची ।

पाटाचं पाणी सरळ सापावाणी

माझा तो बंदुराया ईमानी बापावाणी ।

नवस मी करीते बंधुला पुत्र व्हावा

भाचा मुरळी मला यावा ।

माझा तो भाऊराया नवरा मोतीयाचा घड

काय मागण्या तुमच्या चढ ।

जावेचा आला भाऊ काढीले सोनसळी गहू

दादा उपाशी नको जाऊ ।

नणंद आत्याबाई बाळ धरतो निरीयाला

मोती मागतो चुरीयाला ।

वर्‍हाड उतरीलं पानमळ्याच्या टिपरीखाली

नवरा सोन्याच्या छतरीखाली ।

बहिणीला बघू आले पुणे सातार तालुक्यात

बहिणा भिंगाच्या दरवाज्यात ।

बहिणीला बघू आले वीस मोटार तीस टांगा

बहिण आजोळा गेली सांगा ।

नंद कामीन भागीरती जाव गुजर धुरपती

दीर दाजीबा गणपती चांद सूख्या माजा पती ।

सकाळच्या पारी बाई मी लोटीते घरदार

पायी जोडवी भरदार ।

पाण्याला जाते नार तुझ्या घागरी लाल काई

नटबा बंधु माजा वरुन टाकतो फुलजाई ।

लेकाच्या आयीयीला तिला कशाची लाज लज्जा

उभा राहिली दरवाजा हाक मारती बाळराजा ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४