Android app on Google Play

 

संग्रह ८१

 

सुबान संतूबाई तुज्या न्हानीची वलीमाती

माजी भैनाबाई माजी गर्बीन येती जाती ।

भैन भावांडं एका डब्याबींतलं मोतीं

मावली बाई माजी भरनी गंगला आली व्हती ।

सासू सासर्‍याचे घर, घर दीर नणंदाचं

पृथ्वीच्या मोलाचं ग लेणं दिलं भ्रताराचं ।

सासू सासरे माझ्या घराचे भूषण

कपाळी कुंकू भरजरीचे निशाण ।

सासरी सासूरवास मला नाही केला

किर्ती मिळावी तुम्हांला सासूबाई ।

सासू सासर्‍याचा मला सहवास चांगला

आपुल्या वाडयांत वेल जाईचा लावला ।

शिंदेशाही तोडे केलेत दसर्‍याला

हौस माझ्या सासर्‍याला ।

लक्ष्मी लक्ष्मी हाका मारतो सासरा

अपुल्या वाडयात दिवा लावावा दुसरा ।

वडीलपणाची मानमान्यता आहे थोर

वहिनी म्हणती नणंदा दीर ।

वडीलपणाची मानमान्यता आहे बहू

दीर सावळ्याला कशी नावाने बोलावू ।

घर माझे मोठे शंभर येती जाती

सावळा दीर घरी नाही सांगू मी किती ।

सासरी सासूरवास सोसेल तसा सोसावा

आब राखावा माहेरच्यांचा ।

बाप हा ईश्वर माय बाई पार्वती

पुढे नंदी शोभा देती बंधुराज ।

दुरुन दिसते माझ्या माहेराची शोभा

भाईराया माझा ऊंच ओसरीला उभा ।

अक्षता टाकिते मी पृथ्वीच्या पाठीवरी

भाईराया माझा सुखी असो कुठे तरी ।

आयुष्य मी चिंतीते माहेराच्या आळीला

सांगते भावजयी तुझ्या चुडा ग चोळीला ।

माझं ग माहेर जशी गोकूळाची वजा

सांगते बाळराजा कृष्णाजी मामा तुझा ।

दिवाळीची साडी चोळी संक्रांतीचा तीळ लाडू

सांगते भावजयी माझी आशा नको मोडूं ।

काळी चंद्रकळा पितांबराच्या मोलाची

बहीण भावाच्या तोलाची ।

काळी चंद्रकळा काजळाची वडी

घेणार्‍याची दृष्ट काढी ।

लेक जाती सासर्‍याला चुलती म्हणती जाग बया

आईची वेडी माया लांब जाती घालावाया ।

लेक जाती सासर्‍याला आता सासर लांब पल्ला

आता माझी बाई कवा येशील सांग मला ।

जिवाला जड भारी आयाबायांनी भरला वाडा

मावली आली माझी तुम्ही बायांनो वाट सोडा ।

जिवाला हुरहूर का ग वाटत होती बाई

ताईत माझा बंधू लईदीं झालं आला न्हाई ।

जिवाला हुरहूर काल परवाच्या धरुनी

बंधुराज माझा गेला गावाच्या वरुनी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४