Get it on Google Play
Download on the App Store

मराठी भाषेंतील विस्मयचकित करणाऱ्या अदभूत आणि भय कथांसाठी आमचे विशेष संकेत स्थळ !
हजारो मराठी PDF पुस्तके इथे उपलब्ध आहेत. लहान मुलांसाठी चित्रकथा, जुनी दुर्मिळ पुस्तके, रामायण, महाभारत इत्यादी पुस्तकांच्या PDF इथे उपलब्ध नाहीत.
विविध संतांचे साहित्य आम्ही इथे विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे. दासबोध पासून तुकाराम गाथा पर्यंत आणि मीराबाई पासून संत कबीर पर्यंत सर्वांचे साहित्य इथे हिंदी आणि मराठी भाषेंत उपलब्ध आहे.
Please visit our new interface to read more books and write books. We have thousands of Hindi and Marathi Books.

नवीन पुस्तके

Just in for Marathi

Latest Books नयी किताबें

Just in for Hindi

Popular Books

Popular books