Android app on Google Play

 

संग्रह ७१

 

लावणीचा आंबा ग आंबा निरगुडी फोकामंदी

ताईता बंधु माझा उभा कॉंग्रेस लोकामंदी ।

लावणीचा आंबा ग पाणी घालीते वाटी लोटी

वाणीचा माझा बंधु आंबा मोहरियासाठी ।

लावणीचा आंबा पाणी घालिते कवलानी

वाणीचा ग माझा बंधू आंबा वाढतो डवलानी ।

भाऊ म्हणे भावजयीला बहिणी आल्यात भेटाया

भावजयी म्हणे नणंदा आल्यात लुटाया ।

सुनेला सासुरवास नका करुसा सासूबाई

तुमचा हो सोनचाफा आम्ही परवक्याच्या जाई जुई ।

शितळ ग सावली ती ग बाभळी बाईची

माया ग मध्ये माया, माया वेगळी आईची ।

गुजर ग भावजयी नको उभ्याने कुंकू लावू

तुला मी ग सांगू किती साता नवसाचा माझा भाऊ ।

सूर्य कि हो महाराज लेक तुमची लाडकी

आंदण हो द्यावी मला हळद कुंकवाची पालखी ।

सुनेला ग सासुरवास हा ग कैकयीनं केला

रामाच्या ग शब्दासाठी सिता राणीनं सोसियला ।

बापानं दिल्या लेकी आपण बसेल हो सुखी

मायेला चिंता मोठी वागण्याची ।

सया ग पुसतात माझ्या माहेराची चाल

सयांना सांगू किती भावा आधी भाचा बोलं ।

ही ग लक्ष्मी आई आली, आली तशी तू जाऊ नको

भाई माझ्या राजसाला, अंतर तू देऊ नको ।

हे ग पिकलं पिकलं, जन बोलतं वेशीत

भाई माझे राजसाचे नंदी बुडाले राशीत ।

सांगते ग शेजीबाई, नको करु कला कला

बंधू माझा दारु प्याला, त्याचा उतार बंदी घाला ।

असं उन्हाळ्याचं ऊन, चैताची ग पायपोळ

भाई माझा ग राजस, हा ग सुकला रायघोळ ।

गोठ मी पाटल्याचं ओझं कोणी सोसावं

सयानं सांगू किती लेणं नाजूक कुंकू ल्यावं ।

भाऊ ग बिजे दिवशी माझ्या तबकी चंद्रहार

सयानां सांगू किती, भाऊ माझा सावकार ।

सई सासर्‍याला जाते, आडवा लागतो पानमळा

नेती पतीला वानवळा ।

नवतीच्या नारी तुझी नवती जालीम

पाण्याच्या वाटला माझ्या बंधूची तालीम ।

राग मला भारी माझ्या रागाचा धनी कोण

माझा बंधूराया आडवा झाला पहिलवान ।

दळण दळीते सूप भरुनी बाजरी

माझ्या ग बंधूचा गाडा जायाचा जेजुरी ।

आळंदीच्या वाटे कुणी पिंपरी लावली

माझ्या ग बंधूला वारकर्‍याला सावली ।

सांज सांजळली सांजबाई जरा थांब

माझा बंधूराया शेती दौलतीचा खांब ।

शिंदेशाही ही पगडी कोण्या पेठला हिंडती

माझिया बंधूला पहिलवानाला दंडती ।

हौस मला भारी उभ्या पेठेनी जायची

सांगते बंधू माझ्या, चांदी गोठाला घेयाची ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४