Android app on Google Play

 

संग्रह ५५

 

किती वाट पाहू माझ्या बंधूच्या गाडीची

सावली कलली माझ्या काचाच्या माडीची ।

बहिण भांवडांचं भांडण काही नाही

एका ताटात जेवू घाला तुम्ही मायबाई ।

बहिण भांवडांचं भांडण रानीवनी

भाऊ निकरट बहिणीच्या डोया पाणी ।

भाऊही बोलला बहीणीले घेतो घटी

बोलली भावजय शिवा चोई लावा वाटी ।

भावुला बोलला बहीणीले नान्हा धुना

बोलली भायजय पाण्याची खेप आणा ।

दिवाळीच्या दिशि माझ्या ताटामधी मोती

ओवायाले जाते राण्या भावजयचे पती ।

दिवायीच्या दिशी माया ताटामधी सोनं

ओवायाले जाते भावु माहे कारकून ।

दिवायीच्या दिशी माझ्या ताटामधी मोर

ओवायाले जाते राण्या भावजयचे देर ।

राजे भावजयी राग करु नको माझा

कळीवर घेऊन पति वागवला तुझा ।

माहा बोलणीचा भावजयले राग आला

नेनता तुझा पति खांदी करी वागवला ।

दुरुन वयखीन गाडी बैयलाची चाल

नंदावाची माया शालु धुरकर्‍याची लाल ।

बहिणीच्या घरी भाऊ गेले समयानं

गर्दी केली उन्हायानं शेले भिजले घामानं ।

बहिणीच्या गावा जाता भाऊ मुराई थाटला

दगडाची वाट जोडा रेशमी फाटला ।

बहिणीच्या गावा जाता आहे येशीमंधी वाघ

पाटचा भाऊ माझ्या बहीणीसाठी जानं भाग ।

बहिणी सार केल्या भावु पाठमोरा झाला

तोडाले ल्याले शेला सखा गव्हीवरी दाटला ।

बहिणीच्या भावा, जात कोण्या गावा

संबोरच्या हयावा अनुटाव माझ्या गावा ।

बहिणीच्या भावा कंबर बांधली

जीभ नाही पानी तीथं शेवळी खंदली ।

वाट पाहु दोन डोये झाले कुंकावानी

एवढी तुमची माया काहुन झाले लोकावानी ।

सभीतुन जाईन माहा आळवा पदर

बन्दवाची माया, माझ्या वाघाची नजर ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४