Android app on Google Play

 

संग्रह १६

 

पहिल्यांदा गरभार कांत विचारी आडभींती

रानी म्हईने झाले किती ? ।

पैल्यांदा गरभार कांत विचारी गोटयायात

हौशा माजा कांत घाली अंजीर वटयायात ।

हिरव्या चोळीला ग बंदा रुपाया सारीयीला

माज्या त्या भैनाईला चोळी गर्भार नारीयीला ।

पैलांदा गर्भार तिला गर्भाची येती घेरी

चाफाचंदन माज्या दारी बसू सावली त्येच्या नारी ।

गर्भार नारीयीला तिला अन्नाची येती घान

हौशा भरतार देतो बघा सुपारी कातरुन ।

पैलांदा गर्भार डोळे लागले ताकायाचे

माजी ती सूनबाळ हाये लक्षण पुत्रायाचे ।

पैलांदा गर्भार डोळे लागले कारल्याचे

माजा ग बाळराज मळे धुंडीतो मैतराचे ।

पैलांदा गरबार डोळे लागती जिन्नसाचे

आणीतो बाळराज आंबे शेंदरी पाडायाचे ।

गर्भीण तू ग नारी नको करुस देवा देवा

देव मारुती ब्रह्मचारी नाडबंदी तो गेला गावा ।

सणामंदी सण आली पंचीम खेळायाची

माजी ती भैनाबाई वाट बगती मुराळ्याची ।

सांगून धाडीयीती आल्या गेल्याल्या मानसाला

बया माजीला म्हनाव येतो म्हनली गणपतीला ।

शिलंगनाला गेला हरी तिथं शिलंगनाची झाली दाटी

माज्या बंदुजीन बाई सोनं घातीलं माज्या ताटी ।

दिवाळसनादिशी बंधू अजून आला न्हाई

बंदु माजा म्हनी जोड ठुशाचा झाला न्हाई ।

दिवाळसनादिशी मी का ओवाळी गाईघाटा

माज्या त्या बंदुजीच्या हिश्शांत माजा वांटा ।

भाऊबीजेची काचोळी ही शीव शिंप्या तू परसदारी

माज्या तू बंदुराया येती दिवाळी कोनवारी ।

दिवाळसनादिशी भाऊबीजेच लुगडं

दार पित्याचं उघडं ।

बंदुजी पावना शेजी म्हनती कोन राजा

राजा नव्हं त्यो बंदु माजा ।

तांबडा मंदील ग बंदु गुंडीतो कवाकवा

येतो झुकत माज्या गावा ।

आला नि बला घेती हात पुरना मंदिलाला

ताईता बंदुजीला वाड लागली चंदनाला ।

माळ्याच्या मळ्यामंदी येसबंदाची काकयिरी

ताईता बंदुजीची टोपी लालाची झ्याक मारी ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४