Android app on Google Play

 

संग्रह १३

 

सासर्‍याचे बोल जसे मीरचीचे घोस

जातीवंताचे लेकी पूस ।

सासर्‍याचे बोल नको सांगूस आईपाशी

तिचं मन दुखवीशी ।

सासर्‍याचे बोल जसा विषाचा तो पेला

तुझ्यासाठी मी गोड केला मायबाई ।

माझं घर थोर केर लोटता लोटना

सभा बसली ऊठेना सासूबाईंची ।

दुरुन दिसते मला वाटते माझी आई

चुलती काकूबाई येत आहे ।

माहेरी जाताना वहिनी पायांनी पाट सारी

तुझ्या राणीला गर्व भारी भाऊराया ।

माहेरी जाताना वहिनी गुजरी डोळे मोडी

तुझ्या चोळीची काय गोडी भाऊराया ।

दे रे देवा मला बापासारखा सासरा

कंठयाखाली तो दुसरा चंद्रहार ।

दे रे देवा मला आईसारखी सासूबाई

कमळी अंबाबाई पुजीयीली ।

दे रे देवा मला बहिणीसारखी नणंद

कमळी गोविंद पुजीयीला ।

दे रे देवा भावासारखा तो दीर

कमळी रघुवीर पूजीयीला ।

आई बापांच्या राज्यामधी आम्ही दुधावरच्या साई

भावाच्या राज्यामधी शिळ्या ताकाला सत्ता नाही ।

नेसी पिवळा पितांबर हाती सोन्याचा बिलवर

मैना निघाली सासरी लेक बाबांची तालीवार ।

राजहंस पाखरु पानमळ्याच्या बसतीत

सासूचा सासुरवास सोसील्यान काय होतं ।

आईबापांच्या जिवावर दुनिया भरली दिसती

कुळा तुझ्या नांव येतं सईबाई ।

वाजत गाजत चाले रस्त्यानं वरात

जन बोलती निघाली सून सत्तेच्या घरात ।

जिवाला वाटतं तुपासंगं खावी घारी

सासू माझे मालनी मला पाठवा माहेरी ।

बाळ सासर्‍याला जाते तिच्या ओटीला कोवळी पानं

संगं मुराळी पैलवान ।

बाळ सासर्‍याला जाते, आडवा लागतो बाजार

हौशा तिचा बंधु संगं खजिन्या गुजर ।

बाळ सासर्‍याला जाते तुझं सासर लांब पल्ला

फिर माघारी भेट मला ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४