Android app on Google Play

 

संग्रह ४३

 

नांदाई जाती बाळ मामाच्या त्या वाडयावरनं

माझी तू बाळाबाई पाणी मागती घोडयावरनं ।

नांदाई जाती बाळ ईळाचा गेला ईळू

माझी तू बाळाबाई लांब पल्याला गेली साळू ।

बापाला दिली लेक कामाच्या खटाल्यात

माझी ती बाळाबाई मधी लंवग मसाल्यात ।

बापानं दिली लेक वाटेच्या गोसाव्याला

बाळीच्या नशीबानं मिळे पालखी बसायला ।

बापानं दिली लेक न्हाई पाहिलं वतइन

माझी तू बाळाबाई जोडा पाहिला रतईन ।

सासू नी सासरा दोघं सोन्याची पाखरं

सोन्याच्या सावलीला आम्ही लोकांची लेकरं ।

पाचींनी उतरंडी तरतरेची झाकईनी

सासरी गेली बाळ जावा नंणदांत देखयीनी ।

सासू नी सासरा जाई मोगर्‍याचं आळं

त्या ग आळ्याच्या सावलीला परघरची आम्ही बाळं ।

बंधूजी पावईना शेजी बघती वसावसा

ताईता बंधु माझा, माझा गुलाबी पेरु जसा ।

हिरव्या चोळीचा ग पाच रुपये तिचा दर

ताईता बंधु माझा घेणार छातीखोर ।

आला बंधुजी पावईना शेजी नारीला विचारीती

बंधूच्या भोजनाला घड केळीचा उतरती ।

शेवग्याच्या शेंगा शिजविल्या मऊमऊ

हावशा माझ्या बंधू सोड बारस दोघं जेऊ ।

वाटवरला झरा पाणी येईल तसं प्यावं

बंधूच्या जिवावरी सोनं मिळल तसं घ्यावं ।

मैना सासरला जाती तुला मुराळी काय तोटा

तिलाबी आनायाला एका संगट चौघ नटा ।

जिवाला माझ्या जड डोकं दुखतं राहूईनी

ताईता बंधुजीला आणा वैदाला बोलावूनी ।

सासर्‍या आली लेक डोळे भरले पाण्यायानं

सांगते सखे तुला गाय बांधली दाव्यायानं ।

आईबापानं दिली लेक नाही पाहिली चालरीत

जाई अडकली चिलारीत ।

लेकीचा जलम जसा काचेचा बंगला

लेकीच्या जलमाला औल्या असावा चांगला ।

पायां बी पडूं आली म्यां का धरली वरच्यावर

तिच्या डोरल्याचा भार लोळे माझ्या पायावर ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४