Android app on Google Play

 

संग्रह ७९

 

गेली वान्याच्या दुकानात चिकनी सुपारी चिकयीट

चुना कळीचा तिकयीट ।

माज्या बंदूचा ग ईडा रंगना देते कोकणी काळा कात

गेला बयाला बोलवीत भैन असावी जलमात ।

बंदुजी पावईना शेजीबाई ही खुनवीती

माज्या बंदूच्या भोजनाला लाडू बुंदीचं बनवीती ।

माज्या ग दारायात निळ्या घोडीचा पायबंद

हावशा बंदु माजा राती आलाया गोपीचंद ।

लेका परायास सून करावी गोरीपान

माज्या बाळायाचं ऐन्या शेजारी दरपान ।

आंब्याची आंबराई केळीचं शिकरन

मावली बाई माजी जेवू वाडीते सुगरीन ।

भरल्या बाजारात शिंप्या दादाची लंका लाल

मावलीबाई माजी उबी पेटला मकमल ।

नार लेनं लेती ईस पुतळ्या कारली

हौशा कंताला मागयीती राम अवतार डोरली ।

सुखाचा भरतार दुःखाचं न्हाई कुनी

आला मावचा क्रिष्णदेव आला बैरागी होऊनी ।

पुतराचं मुख, मुख पहा त्या' त्या बहुजनी

सुनमुख हे सोभागिनी ।

चांगल्या मनुष्याची दुरुनी घ्यावी बला

मुरख्या मनुष्याला वाट सोडूनी द्यावी त्येला ।

तुळस पतिव्रता कशी रामाला कळयिली

वार्‍या सजनानं त्येनं मंजुळा हालविली ।

पिकला उंबयीर सरवा डोंगूर दरवळीतू

वानीचा माजा बंदु पाड कशाचा इच्यारीतु ।

जोडव्याचा पायपाय टाकीती फुलूनी

माजी भैनाबाई कुन्या गर्तीची मालिनी ।

डोंगर कटारीला हिरव्या शालूची कोन येती

भाची मामांनी न्हेली हुती ।

डोंगर कटारीला हिरव्या शालूच्या दोगी बाया

बाळी माजीला किती सांगू हाईत्या नणंद भावजया ।

बंदु तुज्या जिवासाठी उभी राहिली वाळवंटी

वानीचा माजा बंदु तू का डेरा मी र्‍हाऊयिटी ।

समोरल्या सोप्यां चौकट सायासाची

माज्या बंदुजीची रानी वागिती गभिसाची ।

बंदुजा घेतो चोळी दंड भरुनी रेशमाची

बया विचारीती भैन कुन्याया वकीलाची ।

तुजी वाट पहाता बाई शिनल्या माज्या कोरा

बाईचा माज्या बाळ कदी भेटल श्यास म्होरा ।

दुबळं माजं पन जन लोकाला जाहियीरु

वानीचं माज बंदु हंडा मोलाचा भाईरु ।

समोरल्या सोप्यां पंक्‍ति पडल्या चक्रभुजा

भैना बाळीला किती सांगू हिरव्या शालूचा कंत तुजा ।

गावाला गेला म्हनूं माज्या बुगबीडीचा रवा

ताईता बंदु माजा गावा गेल्याला यील कवा ।

लेन्या नेसन्याची नको बसू तू शेजाराला

वानीची माज्या बाळं जर माज्या या पदराला ।

मोटं मोटं मोती, मोती छ्त्रींच्या झारलीला

वानीचा माझा बंधु ऊन लागीतं गवन्याराला ।

पाटानं जातं पानी उसा संगट जाईला

सुक लेकाच्या आईला ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४