Android app on Google Play

 

संग्रह १०

 

माहेरपणाची हौस पिता केल्याविना राहिना

राम अवतारी डोरल्याचा साज खिशात मावना ।

सासू सासर्‍याची सेवा करावी आदरानं

माझी तू बाळाबाई पाय पुसावं पदरानं ।

सासू नी सासयिरा माझ्या सोन्याच्या आडभिंती

सयाला सांगू किती त्यांचा आधार मला अती ।

सासू नी सासरा दोन्ही देवाच्या मूरती

दीर दाजीबा गणपति जाऊ गुजरी पारबती

नंद कामिनी भागिरथी रामचंदर माझा पति ।

बुंदी परायास मला बेसन लाग ग्वाड

सासर्‍या परायास मला माहेराच भारी याड ।

बाळ सासर्‍याला जाती तिच्या वटीला पिवळी पानं

हवशा बंधुजी संग मुरळी पैलवान ।

ज्या गावात आईबाप, त्या गावाच मला याड

सयानू किती सांगू तिथं गारव्याचं झाड ।

लगीनचिठ्‌ठी लिवा, माझ्या त्या माहेराला

बया मालनीची मुंगी पैठण आहेराला ।

लगीनचिठ्‌ठी लिवा सासूबाई कागदात

बया मालन बोलयीती लेक जावई मांडवात ।

जीवाला भारी जड कोर्‍या कागदावरी लिवा

बया माझ्या मालनीला आधी जेऊद्या मग दावा ।

जीवाला भारी जड बया मालनी कसं कळ

दारी लिंबूनी रस गळ ।

माहेराचं गावात ईसरली सया

पोटीच्या पुतराला म्हणीती बाबा बया ।

जोडव्याची चांदी झिजली झरा झरा

दीर दाजीबा किती सांगू अंगणी भुई करा ।

माहेरची पिकं शेतसरी जन बोलता राहीना

माझ्या त्या बंधूजीचा गूळ वाफ्यात माईना ।

जुंधळ्याची रास रास तिवडया बसविली

सासर मामंजींनी तिला पासुडी नेसविली ।

जुंधळ्याचा गाडा गाडा येशीत दाटला

दीर दाजीबा कंतानी दंडा भुजांनी रेटीला ।

काळ्या ग वावरात मेंढयाबायांची दावन

सासर मामंजींची नव्या ऊसाची लावण ।

बंधु सासर्‍याला गेलं मेहुणी म्हणती र्‍हावा र्‍हावा

बंधूजी बोलत्याती जातो बहिण्याच्या गावा ।

ऊंच ऊंच चोळ्या माझ्या वलनी झाल्या जुन्या

बयाच्या माझ्या बाळा दोन दिवाळ्या गेल्या सुन्या ।

डाळी डोरलं मधी सरी मला हावस सरायाची

मामंजीची सून हायी मीच ग तालीवाराची ।

अंगणात उभी कोण जरीच्या पातळाची

पित्या माझ्या दौलताची सून लाडकी सासर्‍याची ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४