Android app on Google Play

 

संग्रह ५९

 

सीता भावजई - पाय धुवून पाणी पेली

बापाजी राजानं - कोण्या अशीलाची केली ।

तोडया पैंजणाचा - आवाज येतो घाऊ घाऊ

सीता भावजई - घाली सासर्‍याला जेवूं ।

तोडया पैंजणाची - कोण वाडा उतरती

बापाजीची सून - दिवा मारुतीला नेती ।

सासर्‍याला सून - आवडली मनातून

तोडे पायजिण्या - हळू उतर जिन्यातून ।

सीता भावजई - कुंखाची लाव चिरी

तुह्या चिरीसाठी - नौस केले नानापरी ।

सीता भावजई - कुंखू लाव कोरणीचं

पाठीचा भाऊ मव्हा - सोनं मह्या मोरणीचं ।

सीता भावजई - कुंखू लाव ग टिकला

अंजिराच्या बागा - बंधू राखतो एकला ।

सीता भावजई - कुंखू लाव पिंपळपान

तुह्या कुंखावरी - दादा रंगील्याचं ध्यान ।

बारा बयलाचं शेण - हाये भागेरथी सून

साखळी भावजई - न्हाई पडू देत उणं ।

शिण्याच्या साताला - चोळ्या फाडी उडदाणी

रंगीळा दादा मव्हा - वैनी सांगी एक शिणी ।

दुरुन पुसते - मव्हा सोयरा सुखाचा

सीता भावजईला - पुडा धाडते कुंखाचा ।

मपले आऊख - मह्या बंधवाला देते

हळदीवरी कुंखू - सीता भावजई लेते ।

सीता भावजई - नको पडू मह्या पाया

वडील भाऊराया - आशीर्वाद जातो वाया ।

सीता भावजई - जशी गुलालाची पुडी

रंगीला दादा मव्हा - अभीर तिच्या चडी ।

पातळ पुतळ - कंबर मुठीच्या मोजाची

भाऊच्या ग मह्या - राणी चतुर भुजाची ।

सीता भावजई - तुहा मला राग येतो

रंगीला दादा मव्हा - हातानं पाणी घेतो ।

भाऊ घेतो चोळी - भावजई गुमानात

दोघांच्या इचारानं - चोळी बांधी रुमालात ।

भाऊ घेतो चोळी - भावजय डोळे मोडी

चोळाची काय गोडी - शिंपीदादा घाल घडी ।

बोलला ग भाऊ - बह्यणीला कर रोटी

बोलली भावजय - गहू जमीनीच्या पोटी ।

भाई राजस ग माझा - समुद्र जायफळ

सावळी भावजय - लवंग मोठी आगजाळ ।

सीता भावजई - तुह्या भावामंधी मळ ।

पाटीचा दादा मव्हा - चांद कसा निरमळ

सीता भावजई - हाय कोणाची कोण

भाऊच्या करीता - तिला दिलं मोठेपण ।

सीता भावजई - उचल उष्टे दुरण

जेऊनिया गेले - तुहे नंदई बाम्हण ।

सीता भावजई - उचल उष्टया ताम्हणी

जेऊनिया गेल्या - तुह्या नणंदा बाम्हणी ।

नणंदा भावजया - हैती एका ग चालीच्या

लोक ग बोलती - लेकी कोण्या मावलीच्या ।

 

ओवी गीते : इतर

स्तोत्रे
Chapters
संग्रह १
संग्रह २
संग्रह ३
संग्रह ४
संग्रह ५
संग्रह ६
संग्रह ७
संग्रह ८
संग्रह ९
संग्रह १०
संग्रह ११
संग्रह १२
संग्रह १३
संग्रह १४
संग्रह १५
संग्रह १६
संग्रह १७
संग्रह १८
संग्रह १९
संग्रह २०
संग्रह २१
संग्रह २२
संग्रह २३
संग्रह २४
संग्रह २५
संग्रह २६
संग्रह २७
संग्रह २८
संग्रह २९
संग्रह ३०
संग्रह ३१
संग्रह ३२
संग्रह ३३
संग्रह ३४
संग्रह ३५
संग्रह ३६
संग्रह ३७
संग्रह ३८
संग्रह ३९
संग्रह ४०
संग्रह ४१
संग्रह ४२
संग्रह ४३
संग्रह ४४
संग्रह ४५
संग्रह ४६
संग्रह ४७
संग्रह ४८
संग्रह ४९
संग्रह ५०
संग्रह ५१
संग्रह ५२
संग्रह ५३
संग्रह ५४
संग्रह ५५
संग्रह ५६
संग्रह ५७
संग्रह ५८
संग्रह ५९
संग्रह ६०
संग्रह ६१
संग्रह ६२
संग्रह ६३
संग्रह ६४
संग्रह ६५
संग्रह ६६
संग्रह ६७
संग्रह ६८
संग्रह ६९
संग्रह ७०
संग्रह ७१
संग्रह ७२
संग्रह ७३
संग्रह ७४
संग्रह ७५
संग्रह ७६
संग्रह ७७
संग्रह ७८
संग्रह ७९
संग्रह ८०
संग्रह ८१
संग्रह ८२
संग्रह ८३
संग्रह ८४
संग्रह ८५
संग्रह ८६
संग्रह ८७
संग्रह ८८
संग्रह ८९
संग्रह ९०
संग्रह ९१
संग्रह ९२
संग्रह ९३
संग्रह ९४