Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 125

रात्र झाली. खूपच गर्दी लोटली. शेवटी तिकिट बंद करणे भाग पडले. नाटकगृह चिक्कार भरून गेले होते. गावातील सारी प्रतिष्ठित व रसिक मंडळी दिसत होती. खेळास आरंभ झाला. सर्वत्र शांतता पसरली.

संवादांत अनेक भावनोत्कट प्रसंग होते. पाण्यावाचून हरिजन मुलगा तडफडत आहे व त्याच्या बापाला विहिरीवर पाणी मिळत नाही. तो गटारांतील गंगा ओंजळीने भरून घेऊन येतो व मुलाला पाजतो!

“पाण्यावाचून माझे पोर मरावे ना रे देवा? माझ्या डोळ्यांतसुद्धा पुरेसे पाणी नाही रे बाळ, नाहीतर ते तुला पाजले असते! माझ्या जीवाचे पाणी पाणी होते, परंतु ते बाळाला कोठे पाजता येते? बाळ!’

हे शब्द प्रेक्षकांच्या डोळ्यांतून पाणी आणतात! हरिजनसंवाद रडविणारा होता. ‘शाळेतील शिक्षण’ हा संवाद हंसविणारा होता. प्रेक्षक शाळेतील शिक्षकांकडे बघत व टाळ्या वाजवीत! अर्थात् शिक्षकांना लागेल असे त्यांत काही नव्हते. तो सारा निरागस विनोद होता. ‘सावकारी पाश’ संवाद सुरू झाल्यावर शिक्षक सावकार व वकील यांच्याकडे पाहून टाळ्या वाजवीत!

आपण सारेच समाजाला कसे खाली नेत आहोत हे दिसून येत होते.

स्वामींनी शेवटच्या प्रवेशाच्या आधी सर्वांचे आभार मानले व तीनशे रुपयांहून जास्त उत्पन्न झाल्याचे सांगितले. त्या वेळेस प्रचंड जयघोष झाला. दुस-या दिवशी पुन्हा एक जादा कार्यक्रम करण्याचे जाहीर करण्यांत आले.

एका अमळनेरातच पाचशे रुपये जमा झाले. कोणी मुलांना बक्षिसे दिली. स्वामींना व मुलांना खूप उत्साह आला. खानदेशभर ते गेले व त्यांच्या मेळ्याची कीर्ति सर्वत्र पसरली. ब-हाणपुराहून बोलावणे आले. पुण्यासहि जावे अशी काहींनी सूचना केली. परंतु ‘पुण्यांत खानदेशचे विद्यार्थी असतील तेव्हा जावे, म्हणजे ते तिकिचे खपवितील,’ असे स्वामींचे म्हणणे पडले. गोपाळराव म्हणाले, “तेव्हा मेळ्यांतील मुलांची शाळा बुडेल. आताच जा. वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्धी करावी म्हणजे झाले.”

खानदेशचा मेळा पुण्यांतहि आला. पुणेकर प्रसिद्ध म्हणून नावाजलेले. परंतु खानदेशच्या मुलांनी पुण्याचे हृदय जिंकले. तो सहजसुंदर अभिनय पाहून त्यांना कौतुक वाटले. अभिनयांत आदळआपट, ओढाताण काही नव्हते. मोळ्याला पुण्यांतील रसिकांनी पदके दिली. मेळ्याचा जाहीर सन्मान करण्यांत आला.

स्वामींनी जवळजवळ खर्चवेच वजा जाता दोनअडीच हजार रुपये जमविले. दरवर्षी हा कार्यक्रम करावा असे त्यांनी मनात योजिले. मुलांची त्यांनी अत्यंत काळजी घेतली. ते दिवसा त्यांना वाचून दाखवीत, त्यांचे ज्ञान वाढवीत. निरनिराळ्या ठिकाणी ऐतिहासिक स्थाने वगैरेहि त्यांनी मुलांना दाखविली. मुले आनंदली. अपेक्षेबाहेर प्रयत्नाला यश आलेले पाहून सर्वांना धन्यता वाटली.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा