Android app on Google Play

 

सासुरवास

 

विषयांचे सासुरें दुश्चित बोळवण । भ्रांतीचें पांघरूण बुंथी मज ॥ १ ॥

अविवेक अंबुला अहंकार सासुरा । अविद्येच्या घरामाजीं नेलें ॥ २ ॥

तेथें कल्पना हे सासु सदा सासुरवास । घेऊं नेदी उमसु आठवण ॥ ३ ॥

आठवणे सवें आठवण आठवत । तेणें पैं फुटत ह्रदय माझें ॥ ४ ॥

कामक्रोध देख भावे आणि दीर । मज आटिताती थोर स्वभाव त्यांचे ॥ ५ ॥

मोह म्हातारा सदा द्वारीं असे । धडासी वो पिसें लावितसे ॥ ६ ॥

वरीवरी साबडा पोटीच पै कुडा । दंभ घाली खोडा प्रलोभाचा॥ ७ ॥

इच्छा आणि निंदा सासुरे दासटे । ते मज चिमटे घेपिताती ॥ ८ ॥

ममता वोहिणी नंदुला चिंता । ती भेणे एकांता मज ठाव नाहीं ॥ ९ ॥

कामाहातीं मज नाहीं हो उगडु । निष्कामासी दंडु क्रोध करी ॥ १० ॥

द्वेषाची जाचणी सदा पैं खोचणी । कोणे घरीं पापिणी बोळविलें ॥ ११ ॥

माझा भोळा भावो त्यासी नाहीं ठावो । त्यापाठीं संदेहो श्वान लागे ॥ १२ ॥

त्या भेणें पळाला मागुता नाहीं आला । देशधडी जाला भावो माझा ॥ १३ ॥

सखी माझी भक्ति भावासवें जाती । कोणा काकुळती येऊं माये ॥ १४ ॥

आर्तीचे निढळीं ठेउनी बाहुली । पहातसे वाटुली माहेराची ॥ १५ ॥

माहेराचे वाटे कोणी न भेटे । मावलीये पैठेंकोण करी ॥ १६ ॥

अक्रुरा प्रल्हादा धांव रे उद्धवा । माझ्यासाठीं धांव तुम्ही करा ॥ १७ ॥

नारदा माझ्या धाव रे लवलाही । लागेन तुझ्या पायीं जीवेंभावें ॥ १८ ॥

सत्वर हनुमंता उडी घालीं आतां । मजलागीं सर्वथा मूळ यावो ॥ १९ ॥

पृथु चक्रवर्ती जिवलग सांगाती । तुम्ही या निश्चिती मज मूळ ॥ २० ॥

पैल पुंडलीकाजवळी बापमाया । हर्शे नांदताहे भीमातीरीं ॥ २१ ॥

तेथीचे वारकरी त्याचे पाय धरी । नेउनी घाला माहेरीं पंढरीसी ॥ २२ ॥

एका जनार्दनीं सासुरचि केलें । तेंचि माहेर झालें गुरुकृपें ॥ २३ ॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु