Chapters

मातृभूमीप्रत

आलें तुझ्या रे दारीं नृपा

रे चेटक्या !

प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?

रे मानसहंसा !

सामाजिक पाश

कोठे शांति, तुझा निवास ?

शांतिनिवास

चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !

जीवसंयोग

प्रणयप्रभा

कुणी कोडें माझें उकलिल का ?

जीवनसंगीत

मग विसर हवा तर हा क्षण गे !

लोकमान्यांस

घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी

बघुनि तया मज होय कसेंसें !

गौप्यमान

भयचकित नमावें तुज रमणी !

प्रेमरत्‍नास

तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें

नववधू प्रिया, मी

पावलोपावलीं साउलि ही !

क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !

घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !

सोन्याची घेउनि करिं झारी

आह्रानशृंग

मंदिरीं मना, तव गान भरे

या प्रकाशशिखरीं

रे अजात अज्ञात सखे जन !

गोंधळाचें घर

या वेळीं माझ्या रे रमणा !

गे शपथ तुझी !

नटेश्वराची आरती

घातली एकदा अतां उडी !

रुद्रास आवाहन

उद्यांची गति

पोशाख नवनवा मला दिला !

महा-प्रस्थान

घाबरूं नको, बावरूं नको !

आलों, थांबव शिंग !

जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'

निरोप घेतांना

मरणांत खरोखर जग जगतें !

उदार चंद्रा !

गाडी बदलली !

किति महामूर्ख तूं शहाजहां !

जीवितसाफल्य

आज तो कुठे जिवाचा चोर ?

स्वारी कशी येईल ?

वैरिण झाली नदी !

निजल्या तान्ह्यावरी

कळा ज्या लागल्या जीवा

जन म्हणती सांवळी !

फेरीवाला

पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !

दृष्ट हिला लागली !

विरहांतील चित्तरंजन

तुझे लोचन

घट भरा शिगोशिग

निष्ठुर किति पुरुषांची जात !

घट तिचा रिकामा

पुनवेची शारद रात

कवणे मुलखा जाशी ?