Android app on Google Play

 

जन म्हणती सांवळी !

जन म्हणति सांवळीं तुज सगळे.

करुणार्ह बिचारे ते अंधळे ! ध्रु०

नवमीची गे रात्र सांवळी.

चंद्रकोर बिजवरा कपाळीं,

शालूवरि तार्‍यांची जाळी,

ज्या मोहवी न त्या काय कळे ? १

त्याच रात्रिच्या अगाध उदरीं

तेजोनिधि वडव्यापरि सागरिं

प्रगटतांच तो दशदिशांतरि

कोंदुनी प्रभा त्रिभुवन उजळे. २

अगाध सुंदर यमुना काळी,

तटीं गर्द झाडांच्या ओळी,

वेडा झाला तो वनमाळी,

उजळिते मनोमल शाम जळें. ३

काळा काळा मेघ सुंदरी,

भाग्यहीन जो मोहे न परी,

धनधान्याची समृद्धि उदरीं

मरतील बापडे जरी न वळे. ४

तरंग झुलती, विचार फुलती,

हास्य-अश्रु तव मनिं दरवळती,

बाग पटांतरिं फुले गोड ती,

पट गळतां सेवूं गोड फळें. ५

नील कमलिनी माझी सुंदरि,

जन्मजन्मिं लाभो मज ती तरि,

केवि बघति मतिमंद पटांतरिं,

दृष्टीच जयांची भरे मळें ? ६

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?