Android app on Google Play

 

दृष्ट हिला लागली !

दृष्ट हिला लागली पडे कुणा पाप्याची साउली ! ध्रु०

लिंबलोण ग कोणी उतरा,

जगदंबेचा ग अंगारा

लावा, बांधा गंडादोरा.

काळजि घ्या चांगली ! १

चाफ्यापरि गोरेपण पिवळं,

काकडीपरी अंग कोवळं,

मैद्यापरि लुसलुशीत सगळं,

दृष्ट पडुनि करपली ! २

ज्यांच्या पोटीं उदंड माया

लेकुरवाळ्या आयाबाया,

पोक्त शहाण्या आणा दाया,

दावा चाफेकळी. ३

चिमणिसारखं तोंड जाहलं,

डोळ्यावरचं तेज चाललं,

नाक उंच वर येउं लागलं,

गत कशि ग जाहली ! ४

विशाळ डोळे लावुनि वरती

चित्रें पाही जशि काकुळती,

मधेंच दचकुनि कान देइ ती,

पोर बाइ बहकली ! ५

करकरीत तीनी सांजा ही

देवदर्शना एकलि जाई,

वार्‍यापरि ही अचपळ बाई

द्रुष्टें कुणि पाहिली ! ६

गरिब भोळसर आयाबाया,

खर्‍या दृष्टिची वार्ताहि न यां !

अनुभव घेउनि सारें वाया !

माया खरि अंधळी ! ७

 

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?