Android app on Google Play

 

विरहांतील चित्तरंजन

विरहीं मी बहुपरी मनोमय चित्रें रचिं सुंदरी ध्रु०

चित्रकला ती काय बिचारी

सदा व्यग्र जरि दिसे विचारी !

तिला जखडिती बेड्या भारी,

काय करिल ती तरी ? १

अडखळोनिया जड रंगांतुनि,

झगडुनिया गे जड कलमांतुनि

चिन्मय ह्रद्गत ये ठेचाळुनि

अर्धे मेल्यापरी. २

मला सुंदरी, असें न बंधन;

ब्रह्मांडातुनि भरारि मारुन

माधुर्या गे सांठवूनि मन

अर्पी चित्रांतरीं. ३

उत्कंठेचा गोड रक्तिमा

खुलवि तुझें मुख, तया न उपमा,

प्रभातिंचा त्यापुढे न महिमा,

न ये गुलाबा सरी ! ४

स्वप्नभूमिंतिल अगाध माधुरि,

चर्मविश्विं का दिसे कुठे तरि ?

भरुनि तुझ्या ती नयनीं अधरीं

चित्र उभें मन करी. ५

ह्रदयाच्या गे तरंगरंगीं

शृंगारुनि नवनव्या प्रसंगीं

उभी करुनि मन तुला शुभांगी,

विरहखेद गे हरी. ६

कधिं रुसतेशी, कधिं हसतेशी,

लेकरांमधें कधिं रमतेशी,

दुःखीं जशि का पाउस पाडिशि

सौख्याचा मजवरी ! ७

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?