Android app on Google Play

 

नटेश्वराची आरती

आरती त्रिभुवनजनकाची,

अर्धनरनारि-नटेशाची ! ध्रु०

झळके पुरुष अर्धभागीं,

लखलखे नारी अर्धांगीं,

सीमा ऐक्याची संगीं !

कोटि रतिमदन

मनोरम वदन

लाजतिल बघुन,

खपेना आड शरीराची !

जय जय सांत-अनंतांचीं ! १

अपर्णा तुजविण नीरस ती,

पार्वती शिलाच ती नुसती !

ज्योतिविण केवळ ती दिवटी.

तूंहि तिजवीण

देह गुणहीन,

शून्य रसभिन्न !

काय गति तुइया प्रेमाची !

जय जय सांत-अनंतांची ! २

अंबिका लाभतांचि संगा

प्रसवे खळखळ भवगंगा,

अनंगहि येई मग रंगा !

सूर्य झळझळति,

चंद्र लखलखति,

उडू लुकलुकति,

रम्यता गति ही प्रेमाची !

जय जय सांत-अनंतांची ! ३

मंदिर नक्षत्रीं जडलें,

रविशशि झुंबर लोंबविले,

सीमा सौंदर्या न मिळे,

तूंच शशिसूर्य,

तूंच सौंदर्य,

मंदिरहि दिव्य,

रूपें लीला ही ज्याची,

जय जय सांत अनंताची ! ४

नीलमणिरचित तबकिं गगनीं

निरांजन रविशशि पाजळुनी

आरती करी सृष्टी-रमणी;

झांझ झंझणण,

वायु, दण्‌दणण,

नगारा गगन,

भास्कर भक्ति तुझी याची,

जय जय सांत - अनंतांची ! ५

संग्रह २

भा. रा. तांबे
Chapters
मातृभूमीप्रत
आलें तुझ्या रे दारीं नृपा
रे चेटक्या !
प्रभु, तुज कवणेपरि ध्याऊं ?
रे मानसहंसा !
सामाजिक पाश
कोठे शांति, तुझा निवास ?
शांतिनिवास
चल जळो ज्ञानविज्ञान गड्या !
जीवसंयोग
प्रणयप्रभा
कुणी कोडें माझें उकलिल का ?
जीवनसंगीत
मग विसर हवा तर हा क्षण गे !
लोकमान्यांस
घट भरे प्रवाहीं बुडबुडुनी
बघुनि तया मज होय कसेंसें !
गौप्यमान
भयचकित नमावें तुज रमणी !
प्रेमरत्‍नास
तें दूध तुझ्या त्या घटांतलें
नववधू प्रिया, मी
पावलोपावलीं साउलि ही !
क्षण सुवर्णकण झाले रमणा !
घन तमीं शुक्र बघ राज्य करी !
सोन्याची घेउनि करिं झारी
आह्रानशृंग
मंदिरीं मना, तव गान भरे
या प्रकाशशिखरीं
रे अजात अज्ञात सखे जन !
गोंधळाचें घर
या वेळीं माझ्या रे रमणा !
गे शपथ तुझी !
नटेश्वराची आरती
घातली एकदा अतां उडी !
रुद्रास आवाहन
उद्यांची गति
पोशाख नवनवा मला दिला !
महा-प्रस्थान
घाबरूं नको, बावरूं नको !
आलों, थांबव शिंग !
जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय !'
निरोप घेतांना
मरणांत खरोखर जग जगतें !
उदार चंद्रा !
गाडी बदलली !
किति महामूर्ख तूं शहाजहां !
जीवितसाफल्य
आज तो कुठे जिवाचा चोर ?
स्वारी कशी येईल ?
वैरिण झाली नदी !
निजल्या तान्ह्यावरी
कळा ज्या लागल्या जीवा
जन म्हणती सांवळी !
फेरीवाला
पक्षि पिंजर्‍यांतुनी उडाला !
दृष्ट हिला लागली !
विरहांतील चित्तरंजन
तुझे लोचन
घट भरा शिगोशिग
निष्ठुर किति पुरुषांची जात !
घट तिचा रिकामा
पुनवेची शारद रात
कवणे मुलखा जाशी ?