Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

शेतकरी आणि चिमण्या

एका शेतकर्‍याने आपल्या शेतात नुकतेच बी टाकले होते, ते काही चिमण्या येऊन टिपू लागल्या. त्यांना हाकलून लावण्यासाठी शेतकर्‍याने गोफणीत दगड न घालता ती नुसतीच काही वेळ फिरविली. गोफणीत दगड नाहीत, हे लक्षात येताच चिमण्या न भिता तेथेच बसल्या व त्यांनी बी वेचून खाण्याचा सपाटा चालविला. हे पाहून शेतकर्‍याने गोफणीत दगड घालून ती जोराने फेकण्यास सुरुवात केली. तेव्हा दगड लागून काही चिमण्या मरून पडल्या. ते पाहून एक चिमणी इतरांना म्हणाली, 'आता इथून लवकर पळावं हेच बरं, कारण आता नुसता बाऊ न दाखवता आपल्याला चांगलं शासन करावं असा त्या शेतकर्‍यानं निश्चय केलेला दिसतो.'

तात्पर्य

- एखाद्यास आपला राग आला असून तो आता आपणास शिक्षा करणार हे समजताच आपण निघून जावे हे चांगले. तसे न करता उलट हट्टाने तेथेच राहिल्यास त्याचा परिणाम चांगला होणार नाही.

इसापनीती कथा २५१ ते ३००

इसाप
Chapters
रानटी व गावठी हंस
आजारी गाढवी व भुकेले लांडगे
जीभ
कोल्हा आणि लांडगा
पावसाचा थेंब
कस्तुरी मृग
कोल्हा आणि काटेझाड
कुत्रा व बोकड
माणूस व सिंह
कानस व साप
दोन उंदीर
कैदी झालेला लांडगा
लांडगा आणि गाढव
लांडगा आणि सिंह
कोंबडी आणि साळुंकी
वानर आणि सुतार
करडू आणि लांडगा
खेचर
कुत्रा आणि कोंबडी
लांडगे आणि बोकड
माणूस आणि मुंगूस
म्हातारा कुत्रा
म्हातारा आणि त्याचे मुलगे
मुंगी आणि माशी
पशू, पक्षी आणि वटवाघूळ
साप आणि माणूस
साळू आणि लांडगा
ससा आणि कासव
ससे आणि बेडूक
साळुंकी आणि इतर पक्षी
सिंह आणि रानडुक्कर
सिंह आणि हरिण
वानर व अग्नी
काळा माणूस
उंट व त्याचा मालक
उंट आणि माकड
उंदीर आणि बोका
टोळ आणि गाढव
सिंह व त्याचे तीन प्रधान
सिंह, गाढव आणि कोल्हा
सिंह, अस्वल आणि कोल्हा
शेतकरी आणि चिमण्या
मुलगा आणि नाकतोडा
मोठे मासे व लहान मासे
मोर आणि कावळा
म्हातारी आणि तिची मेंढी
लावी पक्षीण व तिची पिले
कुत्रा आणि त्याचा मालक
कोंबडी आणि कोल्हा