यती की पती (Marathi)


पांडुरंग सदाशिव साने
साने गुरुजींनी लिहिलेल्या गोष्टी READ ON NEW WEBSITE

Chapters

कलवान विजय 1

कलवान विजय 2

कलवान विजय 3

कलवान विजय 4

प्रदर्शनार्थ प्रयाण 1

प्रदर्शनार्थ प्रयाण 2

प्रदर्शनार्थ प्रयाण 3

राजधानीत 1

राजधानीत 2

राजधानीत 3

राजधानीत 4

घरी परत 1

घरी परत 2

घरी परत 3

घरी परत 4

घरी परत 5

घरी परत 6

तुरुंगात 1

तुरुंगात 2

तुरुंगात 3

तुरुंगात 4

तुरुंगात 5

तुरुंगात 6

तुरुंगात 7

तुरुंगात 8

मातृभूमीचा त्याग 1

मातृभूमीचा त्याग 2

मातृभूमीचा त्याग 3

मातृभूमीचा त्याग 4

परिभ्रमण 1

परिभ्रमण 2

परिभ्रमण 3

परिभ्रमण 4

परिभ्रमण 5

परिभ्रमण 6

परिभ्रमण 7

चोरांच्या हातून सुटका 1

चोरांच्या हातून सुटका 2

चोरांच्या हातून सुटका 3

चोरांच्या हातून सुटका 4

चोरांच्या हातून सुटका 5

राजगृहात 1

राजगृहात 2

राजगृहात 3

राजगृहात 4

राजगृहात 5

राजगृहात 6

सर्वनाश 1

सर्वनाश 2

सर्वनाश 3

सर्वनाश 4

सर्वनाश 5

सर्वनाश 6

यतिधर्माची दीक्षा 1

यतिधर्माची दीक्षा 2

यतिधर्माची दीक्षा 3

यतिधर्माची दीक्षा 4

स्वदेशात 1

स्वदेशात 2

स्वदेशात 3

स्वदेशात 4

*शेवट 1

*शेवट 2