ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2 (Marathi)


सरस्वती
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...

अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...

अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...

अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...

अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...

अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...

अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...

अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...

अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...

अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...

अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...

अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...

अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...

अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...

अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...

अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...

अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...

अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...

अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...

अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...

अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...

अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...

अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...

अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...

अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...

अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...

अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...

अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...

अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...

अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...

अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...

अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...