Android app on Google Play

 

अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...

 

मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसीचवाल्मीकाचीकेली ॥ वसिष्ठादिकीअंगिकारिली ॥ समस्तऋशीपूजियेले ॥१॥

धन्यधन्यधरातळी ॥ येउनियादेवीसकळी ॥ माजीसहितवनमाळी ॥ अलंकापुरीये ॥२॥

मगसाठीतीनशेगंगा ॥ माजिद्वादशालिंगा ॥ अष्टोत्तरशेतीर्थेपैंगा ॥ तिहीतपआरंभिले ॥३॥

कोटितीर्थांचारहिवास ॥ अष्टभैरवसावकाश ॥ वसुकोटिगणेश ॥ साठीसहस्त्रगणांसहित ॥४॥

ऐसेरहिवासलेषण्मास ॥ दिव्यद्रुमफळेप्रतिदिवस ॥ दिव्यअन्नसावकाश ॥ अमृतभक्षितीदेव ॥५॥

ऐसासकळतीर्थांचामेळा ॥ तयामाजीपरब्रह्मपुतळा ॥ करीज्ञानदेवाचासोहळा ॥ अळंकापूरनगरीये ॥६॥

गरुडहनुमंताऐसे ॥ पुढेकामारीह्रषीकेशे ॥ साक्षातवसिजेमहेशे ॥ गौरीसहअळंकापुरी ॥७॥

नंदीभृंगीशंखत्राहाटण ॥ प्रतिदिनीविभूतीचेभूषण ॥ जयजयशंकरशिवपूर्ण ॥ ऐशीस्तोत्रेगाताती ॥८॥

महासभास्थळवैकुंठ ॥ सभेश्रेष्ठवैकुंठपीठ ॥ आणिशिवमूर्तीघनदाट ॥ नीळकंठसभेसी ॥९॥

रंभाउर्वशीनाचती ॥ नारदतुंबरविणेवाजविती ॥ गणेशशारदाआळविती ॥ सहारागएकविसमूर्च्छना ॥१०॥

ऐसारंगस्थिरावला ॥ जयजयकारेघोषकेला ॥ तेणेचवकलाउठिला ॥ पाताळीचातोशेष ॥११॥

ऐकोनिविष्णुकीर्तन ॥ तयासीआलेपैस्फुंदन ॥ मग उच्चारितरामकृष्ण ॥ मृत्युलोकाआला ॥१२॥

सहस्त्रवदनस्तुतीकरी ॥ हरनमस्कारिलेहरी ॥ वाहुनीतुळशीमंजिरी ॥ ज्ञानदेवापूजिले ॥१३॥

नामाम्हणेज्ञान उदयो ॥ ज्ञानदेवभाग्याचापहाहो ॥ आपणयेउनीवैकुंठरावो ॥ समाधीदिधलीनिजहस्ते ॥१४॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...