Android app on Google Play

 

अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...

 

ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्साव आनंदझाला ॥ अभयवरदीधला ॥१॥

गर्जिन्नलादेवराणा ॥१॥

विठोजीम्हणेतूतेनविसंबे ॥ संवत्सरीअसेनस्वयंभे ॥ यावटेश्वरीसगुणसुलभ ॥ समारंभप्रतिवर्षी ॥२॥

महासिद्धसाधकांचेस्थळ ॥ तोहावटेश्वरसानुकूळ ॥ यासीनीळकंठम्हणतीअचळ ॥ शीतळप्रथमनाम ॥३॥

पूर्णब्रह्माचेस्थान ॥ तेथेतपसाधिलेगहन ॥ प्रत्यक्षशंकरसुप्रसन्न ॥ आशीर्वचनबोलिले ॥४॥

इंद्रनीळपर्वतरूप ॥ प्रत्यक्षनारायणस्वरूप ॥ असेकौंडिण्यपूरसमीप ॥ मातासाक्षेपीयोगिनी ॥५॥

ऋषीगणगंधर्व ॥ क्षेत्रपाळामल्हारीदेव ॥ इंद्रचंद्रब्रह्मदेव ॥ शुद्धठावनेमिला ॥६॥

नामाम्हणेजनार्दन ॥ बहूसंतोषलासोपान ॥ आगब्राह्मणसनातन ॥ शुद्ध अधिष्ठानदीधले ॥७॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...