Android app on Google Play

 

अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...

 

ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसकळतीर्थासांगितले ॥ अलंकापुरीसराहिले ॥ भक्ततारावया ॥१॥

जोजोकरीलकीर्तन ॥ तोतोतरेलजाण ॥ अलंकापुरीनारायण ॥ स्वयेउभेअसती ॥२॥

ऐसानिरोपीतीर्थासी ॥ तेतिष्ठतअहर्निशी ॥ कीर्तनकरितागजरेसी ॥ वैकुंठासीनेऊम्हणती ॥३॥

देवम्हणेयमुनानर्मदा ॥ त्रिवेणीभागीरथीत्रिविधा ॥ गंगाकृष्णातुंगभद्रा ॥ इंद्रायणीसमिळावे ॥४॥

जोजोभक्तयेईलस्नाना ॥ तोपवित्रकरावयायेसणा ॥ वैकुंठकैलासापर्यंतजाणा ॥ त्यासीघेउनीयावे ॥५॥

गोमतीतीर्थेसकळे ॥ मगमीनलीआपुलेनिमेळे ॥ गुप्तराहोनीयथाकाळे ॥ आज्ञाशिरसावंदिती ॥६॥

गयाकाशीत्रिवेणी ॥ ज्ञानदेवासमाधीरंगणी ॥ त्याशोभतीविठ्ठलचरणी ॥ अखंडवाहोलागल्या ॥७॥

सुवर्णाचाअश्वत्थ ॥ द्वारीस्थापूनियावास ॥ भोवतेदेव्हडतापस ॥ समाधीसबैसले ॥८॥

देवम्हणेयेथेजोकरीलतप ॥ तोहोईलनिष्पाप ॥ केवळहोईलशिवरूप ॥ आत्मारामसाक्षात ॥९॥

जपतपनेममंत्रजाण ॥ कोटियागघडलेपूर्ण ॥ अथवाद्विजीदिधलियाअन्न ॥ चतुर्भुजनरहोती ॥१०॥

ऐसेवचनसांगेहरी ॥ ज्ञानदेवासदिधलेकरी ॥ निवृत्तिसोपान अंतरी ॥ ध्यानधरूनराहिले ॥११॥

नामाम्हणेकोटितीर्थाचे ॥ तीर्थओळलेपैसाचे ॥ पापजाईलअनंतजन्मीचे ॥ एकेकस्नानकेलीया ॥१२॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...