Android app on Google Play

 

अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...

 

नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥ त्यांचेपूर्वज उद्धरती ॥ जेकाअन्नदानकरिती ॥ तेपावतीवैकुंठी ॥१॥

ऐसेतीर्थक्षेत्रसर्वोत्तम ॥ आणिकनाहीगायासीसम ॥ आदिविष्णुपरब्रह्म ॥ मूळपीठ ॥२॥

नवर्णवेयेथींचीथोरी ॥ प्रत्यक्षयेउनीश्रीहरी ॥ ज्ञानदेवकीर्तनगजरी ॥ समाधीभीतरीसुखरूप ॥३॥

अनंतपुण्यज्याचेगाठी ॥ तरीचज्ञानदेवपडेदिठी ॥ जोडेतपकोट्यानकोटी ॥ ऐसेधूर्जटीबोलिले ॥४॥

हेचिमहासिद्धाचेस्थळ ॥ शंकराचेमूळपीठनिर्मळ ॥ वासकेलियासर्वकाळ ॥ जालेनिर्मळदोषसर्व ॥५॥

अजानवृक्षातळीहरिकथा ॥ नित्यनरकरीजोतत्वता ॥ तोनजाययमपंथेसर्वथा ॥ ऐसेजगन्नाथबोलिले ॥६॥

द्वारीसुवर्ण अश्वत्थ ॥ नित्यपूजलियास्वस्थ ॥ लक्ष्मीनसांडीतयासकळ ॥ आर्तपुण्यहोती ॥७॥

नित्यप्रदक्षिणेपुण्यजोडेपवित्र ॥ पुण्येपूर्वजउद्धरत ॥ बेचाळीससहिता ॥ वैकुंठप्राप्ततयासी ॥८॥

नित्यविष्णूचेपूजन ॥ नित्यनामसंकीर्तन ॥ नित्यवैष्णवसंतभोजन ॥ धन्यपावनइहलोकी ॥९॥

नामाम्हणेअळंकापुर ॥ सर्वक्षेत्रामाजीमनोहर ॥ परमपवित्रमहापवित्र ॥ शैवशास्त्रप्रसिद्धअसे ॥१०॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...