Android app on Google Play

 

अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...

 

भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथार्थबोलिलासि ॥ क्षणक्षणाआठवमानसी ॥ नपडेविसरमजसी ॥१॥

आवडीभक्तीज्ञानवीतरागी ॥ ज्ञानदेवयुगायुगी ॥ नदेखेसकळब्रह्मांडजगी ॥ मजलागीखंतीवाटे ॥२॥

उद्धवचरणावरीठेवुनीमाथा ॥ एकविनंतीपरिसावीजगन्नाथा ॥ तुज अंतरीचेसांगसमर्था ॥ कृपावंतास्वामिया ॥३॥

निवृत्तीज्ञानदेवसोपानासी ॥ तिघाबैसविलेसमाधीसी ॥ मुक्ताबाईचीस्थितीकैसी ॥ तीसांगावी ॥४॥

म्हणेविठोजीतूकायनेणसी ॥ प्रीतीकरूनिआम्हापुससी ॥ तरीऐकास्तुतीह्रषीकेशी ॥ ऐसेउघडतुजसीबोलतो ॥५॥

निवृत्तीचाकर अभयशिरी ॥ सत्यसनातननिर्धारी ॥ महाकल्पाच्याअंतावरी ॥ देह अवसरीठेविला ॥६॥

तववरीबाईचेशरीर ॥ चिरकाळनिरंतर ॥ मुक्ताबाईब्रह्मणीसाचार ॥ जाणनिर्विकार उद्धवा ॥७॥

देवगणबैसवूनीविमाना ॥ गेलेआपुलियाभुवना ॥ सकळमाहामुनिस्थाना ॥ हरिचरणावंदोनी ॥८॥

म्हणतीसर्वभाग्यकेव्हडे ॥ जिहीकेलेब्रह्मांड उघडे ॥ संवत्सरगावीवाडेकोडे ॥ देखिलेरोकडेसकळी ॥९॥

निवृत्तिनाथपायाळपूर्ण ॥ ज्ञानदेवज्ञानांजन ॥ सोपानदेवब्रह्मजाणोन ॥ जिहीनिधानजोडले ॥१०॥

शुद्धभक्तिभावज्ञान ॥ जोडिलाविठोबानिदान ॥ तेथींचेविभागीसंपूर्ण ॥ प्रेमजीवनवोसंडत ॥११॥

वैष्णवमहंतासीकुरवंडी ॥ मुक्ताबाईओवाळूनसांडी ॥ सद्भाव उभारिलीगुढी ॥ आनंदपरवडीनाचती ॥१२॥

नामाम्हणेपंढरीसी ॥ स्वामीचालिलेशीघ्रगतीसी ॥ सवेभक्तमांदीसरसी ॥ नामवाचेसीगर्जती ॥१३॥

ऐसेयाचेचरित्रजोआवडीऐके ॥ तोयाभक्ताबरोबरीतुके ॥ भोगीवैकुंठनिजसुख ॥ स्वयंसुखबोलली ॥१॥

धन्यधन्यतोपुंडलीकभक्त ॥ जयाकारणेहरीतिष्ठत ॥ ऐसे पवाडेगर्जत ॥ जगतारितनामेकरुनी ॥२॥

जन्मोजन्मीसभाग्यहोती ॥ तयालागीनिजपदप्राप्ती कदाकाळीपुनरावृत्ती ॥ नयेमागुतीसंसारी ॥३॥

नामाम्हणेनामस्मरण ॥ तुटतीप्रपंचधरणबंधन ॥ सुखापावतीनिधान ॥ समचरणदेखिलिया ॥४॥

॥समाप्त॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...