Android app on Google Play

 

अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...

 

सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ तेसुखीकरूनिकृतार्थे ॥ संवत्सराजावोनिसोपानाते ॥ समाधीसीबैसवू ॥१॥

अनंतसुखाचियाराशी ॥ तूदिल्याभक्ताचियामानसी ॥ आनंदझालापुंडरिकासी ॥ मगनबोलेकाही ॥२॥

सोपानम्हणेवैकुंठा ॥ विवेकियामाजीश्रेष्ठा ॥ संवत्सरग्रामकर्‍हातटा ॥ वैकुंठासहितचलावे ॥३॥

इंद्रचंद्रब्रह्मादिदेव ॥ आणिगणमिळालेसर्व ॥ ततीसकोटिदेव ॥ विमानीआरूढलेदेखा ॥४॥

निवृत्तिसोपानज्ञानदेव ॥ त्रिमूर्तीतिन्हीदेव ॥ धर्मरक्षणार्थपहाहो ॥ मनुष्यरूपेअवतरले ॥५॥

तिघेहीउभेसन्मुख ॥ तिघांहीथोरसंतोष ॥ विनवितीकेशवास ॥ स्वामीविनंतिअवधारिजे ॥६॥

येअळंकापुरीसी ॥ स्थापावेकोटितीर्थासी ॥ जोजोभक्तयेईलस्नानासी ॥ त्यासीवैकुंठाआणावे ॥७॥

ऐसेऐकोनीश्रीहरी ॥ म्हणेधन्यतुमचीवैखरी ॥ जगदोद्धारकेलाससंसारी ॥ बावीसवरुषेअसंतापै ॥८॥

जोजोदिवसउगवला ॥ तोतोज्ञानदेवेसफळकेला ॥ पदपदांतरकथिला ॥ जेणेआत्मारामसंतोषे ॥९॥

पूर्वीअनंतभक्तजाहले ॥ पुढेहीभविष्यबोलिले ॥ परीनिवृत्तीसीसोपानेसोडविले ॥ अपारजीवजंत ॥१०॥

मनुष्यपणअग्रणी ॥ ज्याचाभारनसाहेमेदिनी ॥ मगइहीअवतारघेउनी ॥ जगतारिलेकीर्तीने ॥११॥

नामापंढरीसनाचत ॥ ज्ञानेश्वरअळंकापुरीशोभत ॥ सोपानसत्वरीमिरवत ॥ निवृत्तीत्रिंबकशिखरी ॥१२॥

 

ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग 2

सरस्वती
Chapters
अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...
अभंग ३५ - सर्वतीर्थेमिळालीअनंते ॥ ...
अभंग ३६ - ऐसेपांडुरंगबोलिले ॥ मगसक...
अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...
अभंग ३८ - मगव्यासपूजासारिली ॥ तैसी...
अभंग ३९ - ऐसेस्वर्गवासीअमर ॥ तेआपा...
अभंग ४० - गगनपंथेशुभ्रविमाने ॥ देव...
अभंग ४१ - ऐसेसंतोषलेदेव ॥ प्रसन्नर...
अभंग ४२ - चतुर्भुजश्याममूर्ती ॥ शं...
अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...
अभंग ४४ - नमनस्तोत्रप्रारंभः ॥ नमो...
अभंग ४५ - ज्ञानदेवासीउद्धव ॥ बोले ...
अभंग ४६ - बैसोनीअंतरिक्षविमानी ॥ स...
अभंग ४७ - ऐसेबोलोनिपांडुरंगा ॥ आणि...
अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...
अभंग ४९ - ऐसेतीर्थसर्वोत्तम ॥ सांग...
अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...
अभंग ५१ - म्हणेविठोजीशंकराचा ॥ प्र...
अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...
अभंग ५३ - सत्यसत्यजनार्दन ॥ सत्यसत...
अभंग ५४ - भक्तपुंडरीकपुढारला ॥ करज...
अभंग ५५ - मगसारूनसंध्यास्नान ॥ देव...
अभंग ५६ - मगविनवीज्ञानदेव ॥ सकळांच...
अभंग ५७ - उगवलादिनप्रभात ॥ स्नानसं...
अभंग ५८ - मग उड्डाणसाधिलेगरुडे ॥ ग...
अभंग ५९ - भक्तासमागमेहरी ॥ सत्वराआल...
अभंग ६० - ऐसासोपानसंबोखिला ॥ महोत्...
अभंग ६१ - सोपानम्हणेदेवोत्तमा ॥ पू...
अभंग ६२ - पूर्वकथासंवत्सरनगरी ॥ सा...
अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...
अभंग ६४ - नामयाचाधरूनिहात ॥ क्षणाक...
अभंग ६५ - भगवंतम्हणेनामयासी ॥ तूयथ...