Chapters

गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...

गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...

विष्णूचा पाळणा

शिवाचा पाळणा

परशुरामाचा पाळणा

रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...

रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...

लवकुशाचा पाळणा

कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...

कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...

दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...

दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...

मदालसाचे अंगाई गीत

शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...

शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...

रजनीमाईचा पाळणा

शाहूचा पाळणा

पांडुरंगाचा पाळणा

बाळाचा पाळणा

बाळाराजाचा पाळणा

वनदेवीचा पाळणा

आजीबाईचा जुना पाळणा

निर्गुणाचा पाळणा

बागुलबावा आला

अक्रूराचा पाळणा

जोग्याचा पाळणा

पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...

पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...

पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...

पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...

पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...

पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...

पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...

पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...

पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...

पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...

पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...

पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...

पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...

पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...

पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...

पाळणा

पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...

पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...

पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...

पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...

पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...

पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...

पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...