Android app on Google Play

 

पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...

 

जो जो जो जो रे त्रिनयना । निज बा पंचानना ।

सृष्‍टीसंहार तमोगुणा । भोळ्या निर्मळ मना ॥ध्रु०॥

सृष्‍टी संहार तुज तेणें । बहु झालीं जागरणें ।

तो भ्रम सांडूनियां त्वां देणें । निजीं निजसुख घेणें ॥जो०१॥

भिक्षाटण करिताम अवधूता । श्रमलासी बहु फिरतां ।

सोडुनि निजकांता त्वां वसतां । केला डोंगर माथा ॥जो०२॥

ऐसा बैरागी निःसंगी । होतासी तूं जोगी ।

तो तूं स्‍त्रीलागीं अर्धांगी । घेऊन फिरसी जगीं ॥जो जो॥३॥

अहा त्वां कैसें तप केलें । तुज भिल्लीनें भुलवीलें ।

बाळपणासी धरियेलें । बायलेच्यानि बोले ॥जो जो०॥४॥

ऐसा निलाजरा तूं अससी । शंका नाहीं तुजसी ।

किती रे सांगावें तुजपाशीं । त्र्यंबक प्रभु सुखराशी ॥जो०५॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...