Android app on Google Play

 

बाळाराजाचा पाळणा

 

बाळा जो जो रे । झोप घेई आता ! माझ्या सोनुल्या गोष्ट मी सार्‍या ।

कथिल्या तुला, जो.॥१॥

झोपला राघु । झोपली मैना । झोप घेई रे । माझ्या नंदना जो. ॥२॥

झोपले इवले । पानांचे बाळ । नको वाजवू । तुझ हा चाळ, जो. ॥३॥

वारा गातो बघ । तुजला अंगाई । म्हणतो हळूच । करी गाई गाई, जो. ॥४॥

इवलासा हत्ती झोपला कसा । आणिक डोळे । मिटतो ससा , जो ॥५॥

खेळणी तुझी । सारी झोपली । निद्रेच्या राज्या । दंग जाहली, जो.॥६॥

चांदोमामा बघ । वर झोपला । स्वप्न पाळणा हळू हलला , जो. ॥७॥

कितीक पर्‍या । नेतील तुला । दावतील त्या सुख सोहळा , जो.॥८॥

गातिल आणि सुरेख गाणी । बाळा हा माझ्या । घेई ऎकुनी, जो.॥९॥

झोपली धरणी । निळ आकाश माझ्या सोनुल्या । निज तू शांत, जो.॥१०॥

झोपले बाळ । मिटे पापणी । ठेव सुखी देवा । हीच विनवणी, जो.॥११॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...