Android app on Google Play

 

जोग्याचा पाळणा

 

जो जो जो जो रे घनशाश्‍या । निजबाळा गुणधामा ।

जोगी आलासे निश्रामा । स्वामी दाविन तुम्हां ॥ जो जो ॥धृ॥

जोगी दिसतो विचित्र । त्याल तीन नेत्र ।

चर्मावेगळे नसे वस्त्र । म्हणवी तुझ्या मित्र ॥ जो जो ॥१॥

आंगी लावुनियां विभूती । अर्धांगी पार्वती ।

वृषभारुढ तो पशुपती । त्रिशुळ डमरु हाती ॥ जो जो ॥२॥

आणिक एक नवल दयाळा । कंठ दिसतो निळा ।

मस्तकी जळ वाहे झुळझुळा । नेत्री अन्निज्वाळा ॥ जो जो ॥३॥

योगी आलासे अंगणी । तुळसीवृदांवनी ।

तुजला देखीले नयनी । घालीत लोटांगणी ॥ जो जो ॥४॥

आळ घेतली न राहे । जोगी दावी माये ।

सर्पभूषणी तो आहे । परब्रह्म पाहे ॥ जो जो ॥५॥

गोकुळीं जन्मले निधान । परब्रह्मा ते जाण ।

तयाचे चरणी शरण । एकाजनार्दन । जो जो ॥६॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...