Android app on Google Play

 

पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...

 

जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण बाळा । पालखीं निद्रा करिं घननीळा ॥धृ०॥

श्रावणमासीं कृष्णाष्‍टमीसी, देवकियासी ये जन्मासी ॥१॥

कंसभये तो वसुदेव बाळा, नेउन गोकुळीं ठेवि तयाला ॥२॥

मध मुखीं घालुनी मधुसूदनासी, नंद बघे निज सुत वदनासी ॥३॥

गर्गमुनींनीं जातक केलें, दुसरे दिवशीं हेलकरी आले ॥४॥

तिसरे दिवशीं माय उसंगा, घेउनि पान्हा पाजी श्रीरंगा ॥५॥

चवथे दिवशीं साखर-पेढे, वांटिले नगरीं बहु भरुनी गाडे ॥६॥

पांचवे दिवशीं पंचमी-पूजा, बाळ-बाळंती रक्षावळी जा ॥७॥

सहावे दिवशीं सटवीचा फेरा, लिहीतसे भाळीं गोरस चोरा ॥८॥

सातवे दिवशीं यें सप्तऋषि, रक्षाबंधनें बांधीती ध्याती ॥९॥

आठवे दिवशीं आठी वाणें, दिधलीं नंदाने गो-भू-दानें ॥१०॥

नववे दिवशीं नौबत वाजे हेलकर्‍या ईनाम दिले नंदबाजे ॥११॥

दहावे दिवशीं निवणे करा हो, सुईणीची मोत्यानें ओटी भरा हो ॥१२॥

ऋतुवती नारी बळी रामा घेती त्या योगें त्यांना होत संतती ॥१३॥

बारावे दिवशीं बारसें झालें, परब्रह्म श्रीकृष्ण पालखीं निजले ॥१४॥

वर्णन करिती हरिनामकरण उद्धरी कृष्णा धरि कृष्णचरण ॥१५॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...