Android app on Google Play

 

पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...

 

धरतीच्या बाळा जो जो रे

निजलें पक्षी सारे धरतीच्या बाळा

झोळी बांधियली झाडाला

छकुल्याला निजायला

जो जो जो जो रे

कोमल चरण तुझें

हुळहुळती रांगुन रांगुन फुटती

होती अति लाल दुखतील

चोळूं कां त्यां तेल ?

जो जो जो जो रे

इवल्या इवल्याशा मुठि लाल

देती बाळ्याला ताल

कुंतल मृदुल अती भुरभुरती

तुझिया भालावरती

जो जो जो जो रे

लावुनि काजळ तिट गाली

झांकिन पदराखालीं

झाल्या तिन्हिसांजा गुणीराजा

झडकरी झोंपीं जा जा

जो जो जो जो रे

जवळी शेतांत तव तात

कष्‍ट फार करितात

फांद्या आंब्याच्या या वरती

वार्‍यासंगें डुलती

तारांगण रात्रीं उधळीती

स्वप्न फुलें तुजवरती

जो जो जो जो रे

दिन उदया येतां

कोकिळही गाईल मंजुळ कांहीं

धरती मातेच्या गुणिराजा

तोंवरि झोंपी जा जा

जो जो जो जो रे

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...