Android app on Google Play

 

बागुलबावा आला

 

जो जो जो बाळा नको रडूं गोपाळा । दारी बागुलबाआ आला बागुलबावाचे रुप दिसे मनोहर ।

अंगावरी व्याघ्रांबर त्रिशूल डमरु शंख शोभे फणिवर । गळ्यामध्ये मनुष्यमुंडांचे हार ॥

मिशा पिंगट शिरी जटांचा भार । वरी वाहे झुळझुळ नीर ॥

भस्म सर्वांगी कंठ दिसतो नीळा । आरुढोनि नंदिवर आला ॥

जो जो ॥१॥

बागुलबावाचा ऎकुनि शब्द कानी । तेव्हा रडे चक्रपाणीं ॥

मातेसी म्हणॆ चल बाहेर घेवोनी । दाखवी बागुल नयनी ॥

नको छंद घेऊ उभा राहे गोपाला । मी भिक्षा वाढिते त्याला ॥ जो जो ॥२॥

म्हणे नंदाला घ्या याला क्षणभरी । मी भिक्षा वाढिते वेगी ॥

मोत्ये पोवळ्यांनी भरुनी । गेली द्वाराबाहेरी घेउनी ॥

घ्या घ्या बायांनो नका करु उशीर । माझे बाळ भितरें फार ॥

नव्या नवसांनी एवढाचिं पुत्र आम्हांला । तो मोठ्या दैवे लाभला ॥

बाळ आहे कसे आहे सर्वां माहीत । दिसे जगावरी नाईक ॥

मी बाळाचा शब्द ऎकुनि कानी । त्वरे आलो मी धांवोनी ॥

पहावे बाळाला इच्छा माझे मनी । त्वरें आलो मी धांवोनी ॥

अहा नारायणा हरिसेवेमधी गुंतलो । मी अनंत नमितों त्याला ॥

जो जो ॥३॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...