Android app on Google Play

 

पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...

 

जो जो जो जो रे घनश्यामा । निज बाळा गुणधामा ।

जोगी आलासे विश्रामा । स्वामी दाविन तुम्हां ॥जो०ध्रु०॥

जोगी दिसतो विचित्र । त्याला तीन नेत्र ।

चर्मा वेगळें नसे वस्‍त्र । म्हणवी तुझा मित्र ॥जो जो॥१॥

आंगीं लावुनियां विभूति । अर्धांगीं पार्वती ।

वृषभारुढ तो पशुपती । त्रिशूळ डमरु हातीं ॥जो जो॥२॥

आणिक एक नवल दयाळा । कंठ दिसतो निळा ।

मस्तकीं जळ वाहे झुळझुळा । नेत्रीं अग्निज्वाळा ॥जो जो॥३॥

जोगी आलासे अंगणीं । तुळसी वृंदावनीं ।

तुजला देखील नयनीं । घालीत लोटांगणीं ॥जो जो॥४॥

आळ घेतली न राहे । जोगी दावी माये ।

सर्वांभूषणीं तो आहे । परब्रह्म पाहे ॥जो जो॥५॥

गोकुळीं जन्मलें निधान । परब्रह्म तें जाण ।

तयाचे चरणीं शरण । एकाजनार्दन ॥जो जो ॥६॥

 

पाळणे

स्तोत्रे
Chapters
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
गणपतीचा पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । प...
विष्णूचा पाळणा
शिवाचा पाळणा
परशुरामाचा पाळणा
रामाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
रामाचा पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
लवकुशाचा पाळणा
कृष्णाचा पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
दत्ताचा पाळणा - जो जो जो रे जो जो जो । तू...
मदालसाचे अंगाई गीत
शिवाजीचा पाळणा - तुज जोजविते माय जिजाई बाळ...
शिवाजीचा पाळणा - मी लोटिते झोका तुज शिवबाळ...
रजनीमाईचा पाळणा
शाहूचा पाळणा
पांडुरंगाचा पाळणा
बाळाचा पाळणा
बाळाराजाचा पाळणा
वनदेवीचा पाळणा
आजीबाईचा जुना पाळणा
निर्गुणाचा पाळणा
बागुलबावा आला
अक्रूराचा पाळणा
जोग्याचा पाळणा
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना । म...
पाळणा - जो जो जो जो रे गजवदना ॥ प...
पाळणा - जो जो जो :जो रे कुळभुषणा ...
पाळणा - जो जो जो जो रे रघुराया । ...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीरामचंद...
पाळणा - जो जो जो जो रे जो जो जो ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुकुमारा ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे सुखधामा । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे व्यापका । ...
पाळणा - जो जो जो जो रे त्रिनयना ।...
पाळणा - जो जो जो जो रे घनश्यामा ।...
पाळणा - बाळा जो जो रे कुळभूषणा । ...
पाळणा - मथुरेमध्यें अवतार धरिला ॥...
पाळणा - जो जो रे जो जो श्रीकृष्ण ...
पाळणा - जो जो जो बाळा नको रडूं गो...
पाळणा
पाळणा - जो जो जो जा रे मधुसुदना ।...
पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...
पाळणा - धरतीच्या बाळा जो जो रे ...
पाळणा - हळु हालवितें पाळण्याला ...
पाळणा - गुणी बाळ असा जागसि कां रे...
पाळणा - जो जो जो जो रे । शिवराया ...
पाळणा - सन अठराशें सत्याण्णव साला...