Android app on Google Play

 

माझी कवीता

 

चंद्र चांदणे तुझ्यासाठी ग
आसमंत हा खुला ..
अन सखे तुझा
छंद लावीतो वेड जीवा..

तुझ्या मखमली केसान्मधूनि
हात फिरवू दे मला ..
अन सखे तुझा
गंध लावीतो वेड मला ..

रघू व्यवहारे.
औरंगाबाद