Android app on Google Play

 

Issue

 

तू प्रत्येक गोष्टीत वैताग शोधतोस...काही घडलं तर ते घडलं म्हणून, आणि नाही झालं तर तसं झालं नाही, का आणि कशामुळे ह्या विचाराने कासावीस होतोस....

अस्वस्थ राहणं.... आणि issue कुरवाळणं हा तुझा स्वभाव झालाय!
आता तो मरेपर्यंत बदलणं शक्य नाही, कारण तुझी ती गरज झालीय...