Android app on Google Play

 

जानी दुश्मन - एकांकिका : प्रवेश 5

 

( रंगमंचावर ऑफीसची रचना. मागे पडद्यावर कॅबीनमधून बाहेरचे कार्यालय आणि कर्मचारी दाखवणारी चित्राची फ्रेम!)

दादा : मे आय कम इन सर?

बॉस : येस, कम इन!

दादा : सर.......सर........

बॉस : लवकर बोला. इथे आपण सर सर खेळायला नाही आलो......पटकन बोला.

दादा : सर, मला तुम्हाला thanks म्हणायचंय ! तुम्हाला हे फूल द्यायचे!
तुमच्यामुळे माझ्या आयुष्यात आनंद निर्माण झाला.
म्हणून thanks!

बॉस : (थोडसं चकीत होउन सतीष दादा कडे पहातो. उठून जवळ येतो.)
खरंच ......खरंच तुला मनापासून असं वाटतं?
तुला वाटतं की माझ्यामुळे तुझ्या आयुष्यात आनंद निर्माण झाला म्हणून?

दादा : हो सर, अगदी खरं! तुम्ही वरून कडक वाटता पण  आतून फार संवदनशील आहात!

बॉस : आजपर्यंत मी कुणाशिही कधीच हसून बोललो नाही.....सतत फक्त काम अन काम.....
अरे एवढंच काय, निशा गेल्यापासून मी माझ्या बाळासोबत देखील हसलो, खेळलो नाही.
(डोळ्यात कचरा गेल्याचा बनाव करत बॉस हळूच डोळ्याच्या कडा पुसतो.)

ए अरे, तुझ्याकडे आहे अजून अशी फुले?

दादा : हो. आहेत ना. ( खिशातून जानी दुश्मनने दिलेली रिबीनची दोन फुले बॉसला देतो!)

बॉस : thanks!

पार्श्वभुमीवर बहती हवा सा था वो चे संगीत ...

रंगमंचावर काळोख blackout