Android app on Google Play

 

पतंग

 

आकाशी रंग
कुणी भलताच दंग
मी बेभान माझा
गगनात पतंग...

माळावर उभा
कसं तापलंय अंग
दूर आकाशात
गोत घेतोय पतंग....

मित्राच्या हातात चक्री
लपेटतोय धागा संथ
डोळे लागलेत नभाकडे
घेतोय गिरक्या पतंग....

दूर तुझ्या गच्चीवर
तु उभी निवांत
मंद झुळूक वा-याची
नसानसांत सुगंध.....