Android app on Google Play

 

पाऊस .....

 

आजच्या पावसात माझे
अभ्यासाचे दप्तर ओले
केसांसोबत कपड्याचे
मलमली अस्तर ओले,

अस्तराच्या आतली
काया ओलीचिंब
निथळताहेत केळीचे खांब
पोटऱ्या आणि स्कंध

ओलेत्या देहाने
झेलला हा गारवा
आत खोलवर पेरणी
मनात भिरभिरतोय पारवा

आता थांबले कडेला
रिमझिम रिमझिम धारा
माळला होता असा हा
केसांत पाऊस सारा

कुणीतरी यावं
अन सोबत धुंद व्हावी
अंकुरल्या देहाला
मिठी बेधुंद मिळावी!

रघू व्यवहारे
सिडको एन ८ औरंगाबाद