Android app on Google Play

 

निखारे...

 

चेह-यावरती हास्य,
अन पोटात द्वेषाचे सुरे....
मैत्रीच्या बुरख्याआड
लपलेत निखारे.....

मावळत्या दिनकरा पाहूनी,
मन सैरभैर झाले...
भिती वाटते आता मनाला,
नकोत हार तुरे......

चेहरे सुंदर असो
अथवा असो कुणी देखणे....
भिती वाटते आता मनाला,
आत लपलीत सैताने...

अश्रू दाटलेल्या हस-या डोळ्यात
दुखा:चे उमाळे लपलेले,
आनंद दाखवण्यासाठी
मुखमंडली हसू छापलेले...

रघू व्यवहारे