Chapters

शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...

शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...

शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...

शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...

शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...

शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...

शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...

शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...

शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...

शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...

शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...

शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...

शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...

शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...

शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...

शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...

शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...

शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...

शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...

शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...

शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...

शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...

शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...

शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...

शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...

शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...

शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...

शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...

शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...

शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...

शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...

शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...

शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...

शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...

शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...

शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...

शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...

शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...

शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...

आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...

आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...

आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...

कालभैरवाची आरती

शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...

शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...

परमेश्‍वराची आरती