Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...

 

जय देवा धूतपापा । आतां संकल्प खेपा ।
या क्षेत्री जन्मा आलों कृतकृत्य मी झालों ॥ धृ. ॥
रचना कैलासाची । शितळाई गंगेची विशाळ पर्वतांगे ॥
दोही भागीं गिरिशृंगे । मस्तकीं मध्यभागी ॥
दास करिसी सभागी । दीन जन उद्धराया ॥
पावन करिसी काया ॥ जय. ॥ १ ॥
कल्पतरू द्वारापुढे । ठायीं ठायीं फुलझाडें ॥
भवताली बागशाई । सुगंधिनी जुई जाई ॥
फुलती बारा मास । दाठ देऊळी सुवास हे स्थान अनुपम्य ।
 कैलासाहूनि रम्य ॥ जय. ॥ २ ॥
उत्साह प्रतिदिवशी न वर्णवे आनंदासी ॥
सर्वदा सद्‌गुण गाती । मंगलवाद्ये वाजविती ॥
सप्रेमे नाचताती । रंगी तल्लीन होती ॥
या सौख्या पार नाही । क्षेत्रें पाहतां दु:ख जाई ॥ जय. ॥ ३ ॥
जगदीश जगदुद्धारा । सोडवीं या संसारा ॥
चित्तवृत्ती शांत व्हावी । अवघी मायाकृति जाणावी ॥
नाचावे ब्रह्मानंदे ।  जगतारकनामछंदे ॥
करूनि कृपा वर देई । म्हणोनि विष्णु लोळे पायी ॥ जय देव. ॥ ४ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती