Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...

 

महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्दना ॥
मांडिले उग्र तप महादित्यदारुणा ॥
परिधान व्याघ्रांबर ॥ चिताभस्मलेपना ॥
स्मशान क्रीडास्थळ ॥ तुम्हांसी त्रिनयना ॥ १ ॥

जय देवा हरेशवरा ॥ जय पार्वतीवरा ॥
आरती ओंवाळीन ॥ तुज कैवल्यदातारा ॥ धृ. ॥

रुद्र हें नाम तुझें ॥ उग्र संहारराशी ॥
शंकर शंभुभोळा ॥ उदार तूं सर्वस्वीं ॥
उदक बेलपत्र ॥ तुज वाहिल्या देशी ॥
आपुले पदीं दासां ॥ ठाव शुद्ध कैलासीं ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रैलोक्यव्यापका हो ॥ जन वन कीं विजन ॥
विराट स्वरुप हे ॥ तुझें साजिरे ध्यान ॥
करिती वेदस्तूती ॥ कीर्ति मुखे आपण ॥
जाणतां नेणवे हो ॥ तुमचें हें महिमान ॥ जय. ॥ ३ ॥

बोलतां नाममहिमा ॥ होय आश्चर्य जगीं ॥
उपदेश केल्यावरी ॥ पापें पळती वेगीं ॥
हरहर वाणी गर्जे ॥ प्रेम संचारे अंगीं ॥
राहिली दृष्टी चरणीं ॥ रंग मूनला रंगीं ॥ जय. ॥ ४ ॥

पूजिलें लिंग ऊमा ॥ तुका जोडोनी हात ॥
करितो विज्ञापना ॥ परिसावी ही मत ॥
अखंड राहों द्यावें ॥ माझें चरणी चित्त ॥
साष्टांग घातले मी ॥ ठेवा मस्तकी हात ॥ जय. ॥ ५ ॥

 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती