Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...

 

शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभो महादेवा ।
विश्वेश्वर त्रिगुणालय दिनरजगी घ्यावा ॥
मुकुटी गंगा भाळी शशि नीलग्रीवा ।
सुंदर ध्यान दिगंबर जगदात्मा गावा ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय गिरिजारमणा ।
त्रिपुरांतक हर रुद्रा नमितो तवचरणा ॥ धृ. ॥
नमिती सुरमुनी ऎसा तूं शंकर भोळा ।
होऊनी याचक येऊनि चिलया उद्धरिला ॥
मार्कंडेयालागी मृत्यू चुकविला ॥
मत्करुणा कां न ये जिव उरला डोळां ॥ जय. ॥ २ ॥
जन्मार्जित दोषाने चौर्यांशी फिरलो ।
कवण्या योगें न कळे नरजन्मा आलों ॥
विसरुनि हितमतिगतिला भवडोहि फसलो ।
तापत्रयसंतापे जर्जर बहु झालो ॥ जय. ॥ ३ ॥
मृगजलतृष्ण लटकी हे मजला कळले ।
मायेच्या अनुसंगे कवटाळुनि धरिले ॥
कामक्रोधादिक हे रिपु जागे केले ।
विषयांच्या लोभाने स्वहित बुडविले ॥ जय. ॥ ४ ॥
ऎसी दु:खे वदतां थकलो मी ताता ।
आतां अंत न पाहें होई मज दाता ॥
विष्णूचा कैवारी सांब प्रिय असतां ।
मग कां करणे लागे भवसागरचिंता । जय. ॥ ५ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती