Android app on Google Play

 

शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...

 

जय देव जय देव जयगिरिजारमणा ।
पंचप्राणें आरती स्वामीच्या चरणा ॥ धृ.॥
अभिनय सुंदर गंगाकाशीपुरवासी ।
विश्वेश्वर येऊनियां तारक उपदेशी ।
जातां उत्तर पंथे हिमगिरिगगनासी ।
भजतां केदारासी कलिकिल्मिष नाशी ॥ जय. ॥ १ ॥
स्मरतां महाकाळ नगरीं उज्जयिनी ।
प्रदोषकाळी पूजा पाहावी नयनीं ॥
सोरटि सोमेश्वर नांदे त्रिभुवनीं ।
चित्तीं चिंतन केल्या राहे निज सदनीं ॥ जय. ॥ २ ॥
औंढकपुरिचें वन हें दारुण वृक्षांचा ।
भूषण नागेशाचा मणिमयमुक्तांचा ॥
परळीवैजेश्वर हरिहरतीर्थाचा ।
ऎसा शंकर शोभे बिल्वपत्राचा ॥ जय. ॥ ३ ॥
ॐकारममलेश्वर रेवापुरपटणीं ।
हरिहरयुद्धे झालीं बाणांच्या खाणी ॥
शेवाळी घृष्णेश्वर वदतो कपि वाणी ।
वेरूळीची महिमा ऎकावी श्रवणीं ॥ जय. ॥ ४ ॥
गौतमऋषिच्या तपे गोदा आली हे ।
त्र्यंबकराजा नमितां भवभय जाता हे ॥
शाकिनी डाकिनी काळा ज्या क्षेत्री राहे ।
भीमाशंकर सुंदर तेथुनि दिसताहे ॥ जय. ॥ ५ ॥
दक्षिण यात्रा करितां जाता ते मार्गी ।
शिवरात्रीं जागरण मल्लिकार्जुनलिंगी ॥
रामेश्वर रत्नाकार मौक्तिकिच्या संगी ।
द्वादश लिंगे कथिली कृष्णाते अंगी ॥ जय. ॥ ६ ॥
 

शंकर आरती संग्रह

भगवान दादा
Chapters
शंकराची आरती - लवलवथी विक्राळा ब्रह्मांड...
शंकराची आरती - कुलदैवत तूं मेरी सेवक मै ...
शंकराची आरती - जय जय जय शिव शंभो गंगाधर ...
शंकराची आरती - जय जय जय मृड शंभो सतंत कु...
शंकराची आरती - भस्मप्रिया भूतपते सदय शंक...
शंकराची आरती - जयजयजी मदनांतक गौरीशंकरा ...
शंकराची आरती - महाजी महादेव ॥ महाकाळमर्द...
शंकराची आरती - कर्पूरगौरा गौरीशंकरा आरति...
शंकराची आरती - सद्यो जातं प्रपद्यामितिस्...
शंकराची आरती - जय जय आरती पार्वती रमणा ॥...
शंकराची आरती - महारुद्रा जगन्नाथा शिवाभो...
शंकराची आरती - शंभो शिवहर गौरी स्मरहर जय...
शंकराची आरती - अभिनव सुंदर गंगाकाशी पुरव...
शंकराची आरती - गौरीवर गंगाधर तनु कर्पूरऎ...
शंकराची आरती - अर्धांगी हे तुझे पार्वती ...
शंकराची आरती - निर्गुणा निर्विकारा ॥ शिव...
शंकराची आरती - आरती रत्नेश्वराची । करु य...
शंकराची आरती - कर्पूर गिरिसम कांतिदशकर श...
शंकराची आरती - जय देव जय देव सोमनाथा । ...
शंकराची आरती - जगशिवशंकर गंगाधर गौरी कां...
शंकराची आरती - भस्मासुरां करिसी स्ववराने...
शंकराची आरती - मंगेश महारूद्रा जय पार्वत...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय आदि पुरू...
शंकराची आरती - जय देवा धूतपापा । आतां सं...
शंकराची आरती - मस्तकि जान्हूतनया विमलार्...
शंकराची आरती - जय देव जय देव श्रीमंगेशा ...
शंकराची आरती - उपमा नाही रूपी निर्गूणगुण...
शंकराची आरती - जय जय त्र्यंबकराज गिरिजान...
शंकराची आरती - शुक्रेश्वर सिद्धेश्वर शंभ...
शंकराची आरती - आरती चंद्रशेखराची । अंबि...
शंकराची आरती - जय देव जय देव वंदे तं गिर...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय जी मंगेश...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जयगिरिजारमण...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जय शंकर सां...
शंकराची आरती - वृषवाहन वृंदारक वृंदकवर श...
शंकराची आरती - शिव सांब शिव सांब शिव धूत...
शंकराची आरती - जय जय नाथ निरामय शिव शिव ...
शंकराची आरती - आरती परम ईश्वराची । दिगं...
शंकराची आरती - जय देव जय देव जन रतिपतिदह...
आरती शिवाची - जय जय वो शिवसांबा अंबादेव...
आरती शंकराची - जयजय शिवशंकरा कर्पुरगौरा ...
आरती शंकराची - जयदेव जयदेव जयजय शिवसांबा...
कालभैरवाची आरती
शंकराची आरती - जय जय शिवशंभो , शंकरा । ह...
शंकराची आरती - जय जय शिव शिव शिव शंभुशं...
परमेश्‍वराची आरती